Korzystanie z modułów: Różnice pomiędzy wersjami

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: Linia 2:
  
 
=== Moduły ===
 
=== Moduły ===
'''Moduł''' - moduły pozwalają na łatwą i szybką konfigurację środowiska sesji użytkownika. Każda wersja zainstalowanych na klastrze programów lub bibliotek produkcyjnych posiada własny moduł w formacie '''nazwa_aplikacji/wersja''', np.'''gaussian/g09.A.02'''. Moduły dodają odpowiednie zmienne środowiskowe lub podmieniają ich wartości. Do zmiennych środowiskowych należą standardowe w Linux-ach zmienne '''PATH''' oraz '''LD_LIBRARY_PATH''', lecz także te, które są wyjątkowe dla aplikacji działających na klastrze.  
+
'''Moduł''' - moduły pozwalają na łatwą i szybką konfigurację środowiska sesji użytkownika. Każda wersja zainstalowanych na klastrze programów lub bibliotek produkcyjnych posiada własny moduł w formacie '''nazwa_aplikacji/wersja''', np.'''gaussian/g09.E.01 '''. Moduły dodają odpowiednie zmienne środowiskowe lub podmieniają ich wartości. Do zmiennych środowiskowych należą standardowe w Linux-ach zmienne '''PATH''' oraz '''LD_LIBRARY_PATH''', lecz także te, które są wyjątkowe dla aplikacji działających na klastrze.  
  
 
{{uwaga2|Z mechanizmu należy korzystać na węzłach roboczych - w zadaniach (czy to wsadowych czy interaktywnych).}}
 
{{uwaga2|Z mechanizmu należy korzystać na węzłach roboczych - w zadaniach (czy to wsadowych czy interaktywnych).}}
Linia 8: Linia 8:
 
'''Polecenie''':
 
'''Polecenie''':
 
*'''module avail''' - listuje dostępne moduły, polecana metoda do sprawdzenia zasobów oprogramowania
 
*'''module avail''' - listuje dostępne moduły, polecana metoda do sprawdzenia zasobów oprogramowania
  ---------- /usr/local/Modules/versions ------
+
  ---------- /usr/local/Modules ----------
  3.2.7
+
abaqus/6.14-2(default)                          hdf5/1.8.11-intel13.1                              openfoam/2.1.1-gcc4.7.4
  ---------- /usr/local/Modules/3.2.7/modulefiles --------
+
abinit/7.10.4-intel13.1(default)                hdf5/1.8.14                                        openmpi/1.10.0-gcc5.2.0
  cpmd/3.13.2             gaussian/g09.A.02        module-cvs              mvapich2/intel/1.0.3
+
adf/2014.01                                    hdf5/1.8.14-gcc4.9.2                              openmpi/1.10.0-intel15.0
  cpmd/current            gaussian/g09.B.01       module-info              mvapich2/intel/1.5
+
adf/2014.10(default)                            hdf5/1.8.14-intel13.1                              openmpi/1.10.1-intel15.0
  dalton/2.0               gcc/4.5.1               modules                  mvapich2/intel/current
+
amber/14-intel15.0(default)                    hdf5/1.8.14-intel15.0(default)                    openmpi/1.8.4-gcc4.7.4
  dalton/current          gromacs/4.0.7-d          molpro/2006.1            namd/2.7b1
+
argtable2/13-gcc4.9.2                          hdf5/1.8.14-intel15.0dbg                          openmpi/1.8.4-gcc4.9.2
  dot                      gromacs/4.0.7-s          molpro/2009.1           null
+
atk/2.18.0-gcc4.9.2                            hdf5/1.8.16-intel15.0                              openmpi/1.8.4-gcc5.1.0
  fluent/12.1             gromacs/4.5.1-d          molpro/current          nwchem/5.1
+
atk-spi2/2.19.2-gcc4.9.2                        hydra/3.1.4(default)                              openmpi/1.8.4-intel13.1
  fluent/current          gromacs/4.5.1-s          mpich2                  nwchem/current
+
beagle/2.1.2-gcc5.1.0(default)                  impi/5.0.2.044(default)                            openmpi/1.8.4-intel15.0(default)
  gamess/2007.R6          gromacs/current          mvapich                  pgi/11.5
+
binutils/2.25(default)                          intel/12.1                                        orca/3.0.3-intel13.1(default)
  gamess/2009.R1          intel/10.1               mvapich2/current/1.0.3   pgi/current
+
blacs/1.1                                      intel/13.1                                        pango/1.39.0-gcc4.9.2
  gamess/2010.10.01-R1    intel/11.1               mvapich2/current/1.5    turbomole/6.0.2
+
blacs/1.1-intel15.0                            intel/15.0(default)                                parmetis/4.0.3-intel15.0
  gamess/current          intel/current            mvapich2/current/current turbomole/6.0.3
+
  blas/3.6.0                                      jags/3.4.0-intel15.0(default)                      pdb2pqr/2.0.0
  gaussian/current        matlab/R2010b_pwr        mvapich2/gcc/1.0.3       turbomole/current
+
  blas/3.6.0-intel15.0                            jags/4.0.1-intel15.0                              petsc/3.6.3
  gaussian/g03.D.01        mkl/10.0.1.014          mvapich2/gcc/1.5         use.own
+
boost/1.59.0-gcc4.9.2                          jasper/1.900.1-gcc4.9.2                            petsc/3.6.3-intel15.0
  gaussian/g03.E.01        mkl/10.1.1.019          mvapich2/gcc/current
+
cairo/1.14.2                                    jasper/1.900.1-intel15.0(default)                  pgi/15.3
 +
cairo/1.14.6-gcc4.9.2(default)                  jdk7/1.7.0_79(default)                            pixman/0.34.0-gcc4.9.2
 +
cairomm/1.12.0-gcc4.9.2                        jdk8/1.8.0_65(default)                            plgrid/apps/abinit/7.10.4-  
 +
cfour/1.0-gcc5.1.0(default)                    lammps/20141209-intel15.0(default)                plgrid/apps/adf/2014.01(default)
 +
cfx/16.0(default)                              lapack/3.6.0                                      plgrid/apps/amber/14-intel15.0
 +
cfx/16.2                                       lapack/3.6.0-intel15.0                            plgrid/apps/cfour/1.0-gcc5.1.0
 +
cgal/4.6.2-gcc4.9.2                            libepoxy/1.3.1-gcc4.9.2                            plgrid/apps/clustal-omega/1.2.1-  
 +
clustal-omega/1.2.1-gcc4.9.2                    libint/1.1.4-gcc4.9.2                              plgrid/apps/clustalw/2.1-intel15.0
 +
  clustalw/2.1-intel15.0                          libint/1.1.4-intel15.0                            plgrid/apps/cpmd/3.15.3-
 +
cmake/3.2.1(default)                            libint/2.0.3-gcc4.9.2                              plgrid/apps/cpmd/4.1-gcc4.9.2
 +
cp2k/2.6.1-gcc4.9.2                            libint/2.0.3-intel15.0                            plgrid/apps/dalton/2015-intel13.1
 +
cpmd/3.15.3-intel15.0(default)                  libsigc++/2.6.2-gcc4.9.2                          plgrid/apps/fluent/16.0
 +
  cpmd/4.1-gcc4.9.2                              libxc/2.2.2-gcc4.9.2                              plgrid/apps/gamess/2014.12.05-
 +
crystal09/2.0.1-intel13.1(default)              libxc/2.2.2-intel15.0(default)                    plgrid/apps/gaussian/g09.B.01
 +
crystal09/2.0.1-intel15.0                      llvm/3.3.0-gcc4.9.2                                plgrid/apps/gaussian
 +
dalton/2015-intel13.1                          llvm/3.6.1-gcc4.9.2(default)                      plgrid/apps/gromacs/4.6.7intel15.0
 +
dbus/1.10.6-gcc4.9.2                            make/4.1                                          plgrid/apps/gromacs/5.0.4-intel15.0
 +
elpa/2013.11.008-gcc4.9.2                      mathematica/10.0                                  plgrid/apps/matlab/R2015a
 +
elpa/2015.02.002-gcc4.9.2                      mathematica/10.1(default)                          plgrid/apps/molpro/2012.1.12-intel13.1
 +
elpa/2015.02.002-gcc5.1.0                      matlab/R2014b                                      plgrid/apps/mopac/2012
 +
fds-smv/6.3.2                                  matlab/R2015a(default)                            plgrid/apps/nwchem/6.5-intel15.0
 +
fftw/2.1.5-intel15.0                            mercurial/3.7.1                                    plgrid/apps/r/3.1.3-intel15.0
 +
fftw/3.3.4-gcc4.7.4                            mercurial/3.7.1-gcc4.9.2                          plgrid/apps/turbomole/6.6
 +
fftw/3.3.4-gcc4.9.2(default)                    mkl/10.3                                          plgrid/tools/intel/15.0
 +
fftw/3.3.4-intel15.0                            mkl/13.1                                           plgrid/tools/irods/4.0.3
 +
  fftw2/2.1.5                                    mkl/15.0(default)                                  plgrid/tools/java7/1.7.0_79
 +
fftw3/3.3.4                                     mode/7.5.387                                      plgrid/tools/java8/1.8.0_65
 +
fftw-mpi/3.3.4-intel15.0                        mode/7.7.758                                      povray/3.7.0-gcc4.9.2
 +
  flex/2.5.39(default)                            molcas/7.9-gcc4.7.4(default)                      prace/1.0
 +
fluent/16.0(default)                            molcas/8.0-gcc4.7.4                                prcc/15.0
 +
fluent/16.2                                    molden/5.2-gcc4.9.2(default)                      prcpp/15.0
 +
fontconfig/2.11.94-gcc4.9.2                    molpro/2012.1.12-intel13.1(default)                prftn/15.0
 +
freetype/2.6.2-gcc4.9.2                        mopac/2012                                        proj/4.9.1-gcc4.9.2
 +
gamess/2014.12.05-R01-intel15.0(default)        mpc/1.0.3-gcc4.9.2                                proj/4.9.1-intel15.0(default)
 +
gamess/2014.12.05-R01-intel15.0_camm           mpfr/3.1.3-gcc4.9.2                                psi4/0.3-intel15.0
 +
gaussian/g03.E.01                              namd/2.11-intel15.0                                python/2.7.8-gcc4.9.2(default)
 +
gaussian/g09.B.01                              namd/2.7-intel15.0                                qd/2.3.17-gcc4.9.2
 +
  gaussian/g09.D.01                              namd/2.9-intel15.0(default)                        qd/2.3.17-intel15.0
 +
gaussian/g09.D.01-justa                        nbo/6.0                                            r/3.1.3-gcc4.9.2
 +
  gaussian/g09.E.01(default)                      nbo/6.0-g09d01                                    r/3.1.3-intel15.0(default)
 +
gcc/4.7.4                                      nbo/6.0-g09e01                                    r/3.2.3-intel15.0
 +
gcc/4.9.2(default)                              nbo/current                                        rasdaman/9.0.5-intel15.0(default)
 +
gcc/5.1.0                                      ncarg/6.3.0-intel15.0(default)                    scalapack/2.0.2
 +
gcc/5.2.0                                      nco/4.4.8-intel15.0(default)                      scalapack/2.0.2-gcc4.9.2
 +
  gdal/1.11.2-gcc4.9.2                            nco/4.5.2-intel15.0                                scalapack/2.0.2-intel15.0
 +
gdal/1.11.2-intel15.0(default)                  netcdf/4.3.2-intel13.1                            siesta/3.2-intel15.0
 +
  gdk-pixbuf/2.33.2-gcc4.9.2                      netcdf/4.3.3.1                                    spark/1.5.0
 +
  geos/3.4.2-gcc4.9.2                            netcdf/4.3.3.1-gcc4.9.2                            sparsehash/2.0.2-gcc4.9.2
 +
geos/3.4.2-intel15.0(default)                  netcdf/4.3.3.1-intel13.1                          sqlite/3.7.17
 +
gettext/0.19.7                                  netcdf/4.3.3.1-intel15.0(default)                  svn/1.9.3
 +
  git/2.7.1                                      netcdf/4.3.3.1-intel15.0dbg                        szip/2.1-gcc4.9.2
 +
glib/2.46.2-gcc4.9.2                            netcdf/4.3.3.1-intel15.0-openmpi1.10.1            szip/2.1-intel13.1
 +
gmp/6.0.0-gcc4.9.2                              netcdf-fortran/4.2-intel13.1                      szip/2.1-intel15.0(default)
 +
  grace/5.99                                      netcdf-fortran/4.4.2-gcc4.9.2                      topmod09-intel15.0
 +
grass/6.4.5-intel15.0                          netcdf-fortran/4.4.2-intel13.1                    turbomole/5.10
 +
gromacs/4.6.7-intel15.0                         netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0(default)            turbomole/6.3
 +
  gromacs/5.0.4-intel15.0(default)                netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0dbg                  turbomole/6.6(default)
 +
gromacs/5.1.1-intel15.0                         netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0-openmpi1.10.1       turbomole/7.0
 +
  gtk/3.18.7-gcc4.9.2                            netcdf-python/1.2.1-gcc4.9.2                      udunits/2.2.19-gcc4.9.2
 +
harfbuzz/1.1.3-gcc4.9.2                        nwchem/6.5-intel15.0(default)                      udunits/2.2.19-intel13.1
 +
  hdf/4.2.11-gcc4.9.2                            openbabel/2.3.2-gcc4.9.2                          udunits/2.2.19-intel15.0(default)
 +
hdf/4.2.11-intel13.1                           openblas/0.2.14-gcc4.9.2                          vasp/5.4.1-intel15.0(default)
 +
hdf/4.2.11-intel15.0(default)                  openblas/0.2.14-gcc5.1.0(default)
 +
 
 
* '''module load [nazwa_modułu]''' - ładuje moduł [nazwa_modułu]
 
* '''module load [nazwa_modułu]''' - ładuje moduł [nazwa_modułu]
 
  $ module load intel/11.1
 
  $ module load intel/11.1

Wersja z 11:18, 22 lut 2016

< Podręcznik użytkownika KDM < Korzystanie z modułów

Moduły

Moduł - moduły pozwalają na łatwą i szybką konfigurację środowiska sesji użytkownika. Każda wersja zainstalowanych na klastrze programów lub bibliotek produkcyjnych posiada własny moduł w formacie nazwa_aplikacji/wersja, np.gaussian/g09.E.01 . Moduły dodają odpowiednie zmienne środowiskowe lub podmieniają ich wartości. Do zmiennych środowiskowych należą standardowe w Linux-ach zmienne PATH oraz LD_LIBRARY_PATH, lecz także te, które są wyjątkowe dla aplikacji działających na klastrze.

Polecenie:

 • module avail - listuje dostępne moduły, polecana metoda do sprawdzenia zasobów oprogramowania
---------- /usr/local/Modules ----------
abaqus/6.14-2(default)             hdf5/1.8.11-intel13.1               openfoam/2.1.1-gcc4.7.4
abinit/7.10.4-intel13.1(default)        hdf5/1.8.14                    openmpi/1.10.0-gcc5.2.0
adf/2014.01                   hdf5/1.8.14-gcc4.9.2                openmpi/1.10.0-intel15.0
adf/2014.10(default)              hdf5/1.8.14-intel13.1               openmpi/1.10.1-intel15.0
amber/14-intel15.0(default)           hdf5/1.8.14-intel15.0(default)           openmpi/1.8.4-gcc4.7.4
argtable2/13-gcc4.9.2              hdf5/1.8.14-intel15.0dbg              openmpi/1.8.4-gcc4.9.2
atk/2.18.0-gcc4.9.2               hdf5/1.8.16-intel15.0               openmpi/1.8.4-gcc5.1.0
atk-spi2/2.19.2-gcc4.9.2            hydra/3.1.4(default)                openmpi/1.8.4-intel13.1
beagle/2.1.2-gcc5.1.0(default)         impi/5.0.2.044(default)              openmpi/1.8.4-intel15.0(default)
binutils/2.25(default)             intel/12.1                     orca/3.0.3-intel13.1(default)
blacs/1.1                    intel/13.1                     pango/1.39.0-gcc4.9.2
blacs/1.1-intel15.0               intel/15.0(default)                parmetis/4.0.3-intel15.0
blas/3.6.0                   jags/3.4.0-intel15.0(default)           pdb2pqr/2.0.0
blas/3.6.0-intel15.0              jags/4.0.1-intel15.0                petsc/3.6.3
boost/1.59.0-gcc4.9.2              jasper/1.900.1-gcc4.9.2              petsc/3.6.3-intel15.0
cairo/1.14.2                  jasper/1.900.1-intel15.0(default)         pgi/15.3
cairo/1.14.6-gcc4.9.2(default)         jdk7/1.7.0_79(default)               pixman/0.34.0-gcc4.9.2
cairomm/1.12.0-gcc4.9.2             jdk8/1.8.0_65(default)               plgrid/apps/abinit/7.10.4-  
cfour/1.0-gcc5.1.0(default)           lammps/20141209-intel15.0(default)         plgrid/apps/adf/2014.01(default)
cfx/16.0(default)                lapack/3.6.0                    plgrid/apps/amber/14-intel15.0
cfx/16.2                    lapack/3.6.0-intel15.0               plgrid/apps/cfour/1.0-gcc5.1.0
cgal/4.6.2-gcc4.9.2               libepoxy/1.3.1-gcc4.9.2              plgrid/apps/clustal-omega/1.2.1- 
clustal-omega/1.2.1-gcc4.9.2          libint/1.1.4-gcc4.9.2               plgrid/apps/clustalw/2.1-intel15.0
clustalw/2.1-intel15.0             libint/1.1.4-intel15.0               plgrid/apps/cpmd/3.15.3- 
cmake/3.2.1(default)              libint/2.0.3-gcc4.9.2               plgrid/apps/cpmd/4.1-gcc4.9.2
cp2k/2.6.1-gcc4.9.2               libint/2.0.3-intel15.0               plgrid/apps/dalton/2015-intel13.1
cpmd/3.15.3-intel15.0(default)         libsigc++/2.6.2-gcc4.9.2              plgrid/apps/fluent/16.0
cpmd/4.1-gcc4.9.2                libxc/2.2.2-gcc4.9.2                plgrid/apps/gamess/2014.12.05-
crystal09/2.0.1-intel13.1(default)       libxc/2.2.2-intel15.0(default)           plgrid/apps/gaussian/g09.B.01
crystal09/2.0.1-intel15.0            llvm/3.3.0-gcc4.9.2                plgrid/apps/gaussian
dalton/2015-intel13.1              llvm/3.6.1-gcc4.9.2(default)            plgrid/apps/gromacs/4.6.7intel15.0
dbus/1.10.6-gcc4.9.2              make/4.1                      plgrid/apps/gromacs/5.0.4-intel15.0
elpa/2013.11.008-gcc4.9.2            mathematica/10.0                  plgrid/apps/matlab/R2015a
elpa/2015.02.002-gcc4.9.2            mathematica/10.1(default)             plgrid/apps/molpro/2012.1.12-intel13.1
elpa/2015.02.002-gcc5.1.0            matlab/R2014b                   plgrid/apps/mopac/2012
fds-smv/6.3.2                  matlab/R2015a(default)               plgrid/apps/nwchem/6.5-intel15.0
fftw/2.1.5-intel15.0              mercurial/3.7.1                  plgrid/apps/r/3.1.3-intel15.0
fftw/3.3.4-gcc4.7.4               mercurial/3.7.1-gcc4.9.2              plgrid/apps/turbomole/6.6
fftw/3.3.4-gcc4.9.2(default)          mkl/10.3                      plgrid/tools/intel/15.0
fftw/3.3.4-intel15.0              mkl/13.1                      plgrid/tools/irods/4.0.3
fftw2/2.1.5                   mkl/15.0(default)                 plgrid/tools/java7/1.7.0_79
fftw3/3.3.4                   mode/7.5.387                    plgrid/tools/java8/1.8.0_65
fftw-mpi/3.3.4-intel15.0            mode/7.7.758                    povray/3.7.0-gcc4.9.2
flex/2.5.39(default)              molcas/7.9-gcc4.7.4(default)            prace/1.0
fluent/16.0(default)              molcas/8.0-gcc4.7.4                prcc/15.0
fluent/16.2                   molden/5.2-gcc4.9.2(default)            prcpp/15.0
fontconfig/2.11.94-gcc4.9.2           molpro/2012.1.12-intel13.1(default)        prftn/15.0
freetype/2.6.2-gcc4.9.2             mopac/2012                     proj/4.9.1-gcc4.9.2
gamess/2014.12.05-R01-intel15.0(default)    mpc/1.0.3-gcc4.9.2                 proj/4.9.1-intel15.0(default)
gamess/2014.12.05-R01-intel15.0_camm      mpfr/3.1.3-gcc4.9.2                psi4/0.3-intel15.0
gaussian/g03.E.01                namd/2.11-intel15.0                python/2.7.8-gcc4.9.2(default)
gaussian/g09.B.01                namd/2.7-intel15.0                 qd/2.3.17-gcc4.9.2
gaussian/g09.D.01                namd/2.9-intel15.0(default)            qd/2.3.17-intel15.0
gaussian/g09.D.01-justa             nbo/6.0                      r/3.1.3-gcc4.9.2
gaussian/g09.E.01(default)           nbo/6.0-g09d01                   r/3.1.3-intel15.0(default)
gcc/4.7.4                    nbo/6.0-g09e01                   r/3.2.3-intel15.0
gcc/4.9.2(default)               nbo/current                    rasdaman/9.0.5-intel15.0(default)
gcc/5.1.0                    ncarg/6.3.0-intel15.0(default)           scalapack/2.0.2
gcc/5.2.0                    nco/4.4.8-intel15.0(default)            scalapack/2.0.2-gcc4.9.2
gdal/1.11.2-gcc4.9.2              nco/4.5.2-intel15.0                scalapack/2.0.2-intel15.0
gdal/1.11.2-intel15.0(default)         netcdf/4.3.2-intel13.1               siesta/3.2-intel15.0
gdk-pixbuf/2.33.2-gcc4.9.2           netcdf/4.3.3.1                   spark/1.5.0
geos/3.4.2-gcc4.9.2               netcdf/4.3.3.1-gcc4.9.2              sparsehash/2.0.2-gcc4.9.2
geos/3.4.2-intel15.0(default)          netcdf/4.3.3.1-intel13.1              sqlite/3.7.17
gettext/0.19.7                 netcdf/4.3.3.1-intel15.0(default)         svn/1.9.3
git/2.7.1                    netcdf/4.3.3.1-intel15.0dbg            szip/2.1-gcc4.9.2
glib/2.46.2-gcc4.9.2              netcdf/4.3.3.1-intel15.0-openmpi1.10.1       szip/2.1-intel13.1
gmp/6.0.0-gcc4.9.2               netcdf-fortran/4.2-intel13.1            szip/2.1-intel15.0(default)
grace/5.99                   netcdf-fortran/4.4.2-gcc4.9.2           topmod09-intel15.0
grass/6.4.5-intel15.0              netcdf-fortran/4.4.2-intel13.1           turbomole/5.10
gromacs/4.6.7-intel15.0             netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0(default)      turbomole/6.3
gromacs/5.0.4-intel15.0(default)        netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0dbg         turbomole/6.6(default)
gromacs/5.1.1-intel15.0             netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0-openmpi1.10.1    turbomole/7.0
gtk/3.18.7-gcc4.9.2               netcdf-python/1.2.1-gcc4.9.2            udunits/2.2.19-gcc4.9.2
harfbuzz/1.1.3-gcc4.9.2             nwchem/6.5-intel15.0(default)           udunits/2.2.19-intel13.1
hdf/4.2.11-gcc4.9.2               openbabel/2.3.2-gcc4.9.2              udunits/2.2.19-intel15.0(default)
hdf/4.2.11-intel13.1              openblas/0.2.14-gcc4.9.2              vasp/5.4.1-intel15.0(default)
hdf/4.2.11-intel15.0(default)          openblas/0.2.14-gcc5.1.0(default)
 • module load [nazwa_modułu] - ładuje moduł [nazwa_modułu]
$ module load intel/11.1
 intel/11.1 load complete.
 • module list - wyświetla załadowane moduły
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
 1) dot       2) intel/11.1    
 • module rm [nazwa_modułu] - usuwa załadowany moduł
$ module rm dot
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
 1) intel/11.1    
 • module purge - usuwa wszystkie moduły