Korzystanie z modułów

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Korzystanie z modułów

Moduły

Moduł - moduły pozwalają na łatwą i szybką konfigurację środowiska sesji użytkownika. Każda wersja zainstalowanych na klastrze programów lub bibliotek produkcyjnych posiada własny moduł w formacie nazwa_aplikacji/wersja, np.gaussian/g09.E.01 . Moduły dodają odpowiednie zmienne środowiskowe lub podmieniają ich wartości. Do zmiennych środowiskowych należą standardowe w Linux-ach zmienne PATH oraz LD_LIBRARY_PATH, lecz także te, które są wyjątkowe dla aplikacji działających na klastrze.

Polecenie:

 • module avail - listuje dostępne moduły, polecana metoda do sprawdzenia zasobów oprogramowania
                    ---------- /usr/local/Modules ----------
abaqus/2017                        mkl/15.0(default)                     plgrid/apps/siesta/4.0.2-intel16.0
abaqus/6.14-2(default)                  mode/7.12.1731(default)                  plgrid/apps/siesta/4.0-intel16.0
abinit/7.10.4-intel13.1                  mode/7.5.387                       plgrid/apps/turbomole/5.10
abinit/8.0.7-intel15.0                  mode/7.7.758                       plgrid/apps/turbomole/6.3
abinit/8.10.2-intel16.0.3                 molcas/7.9-gcc4.7.4(default)               plgrid/apps/turbomole/6.6
abinit/8.2.2-intel15.0                  molcas/8.0-gcc4.7.4                    plgrid/apps/turbomole/7.0
abinit/8.4.4-intel16.0(default)              molden/5.2-gcc4.9.2                    plgrid/apps/turbomole/7.1.1
abinit/8.8.3-intel16.0                  molden/5.7-gcc6.2.0(default)               plgrid/apps/turbomole/7.3
adf/2014.01                        molpro/2010.1.80-intel16.0                plgrid/apps/xaim/1.0
adf/2014.10                        molpro/2012.1.12-intel13.1(default)            plgrid/apps/xcrysden/1.5.60
adf/2016.108                       molpro/2012.1.57-intel13.1                plgrid/libs/blacs/1.1
adf/2017.105(default)                   mopac/2016                        plgrid/libs/blacs/1.1-intel15.0
adf/2017.110.r61742.0.718                 mpc/1.0.3-gcc4.9.2                    plgrid/libs/boost/1.59.0-gcc4.9.2
adf/2018.104                       mpc/1.1.0-gcc7.4.0(default)                plgrid/libs/boost/1.62.0-gcc6.2.0
allinea-forge/6.1.2                    mpfr/3.1.3-gcc4.9.2                    plgrid/libs/boost/1.68.0-gcc6.2.0
amber/14-intel15.0(default)                mpfr/4.0.2-gcc7.4.0(default)               plgrid/libs/fftw/2.1.5-intel15.0
amber/tools18-gcc4.9.2                  mrbayes/3.2.5-gcc5.1.0(default)              plgrid/libs/fftw/3.3.4-gcc4.7.4
ansys/18.2                        mrbayes/3.2.6-gcc6.2.0                  plgrid/libs/fftw/3.3.4-gcc4.9.2
ansys/19.0                        mvapich2/2.1-gcc6.1.0                   plgrid/libs/fftw/3.3.4-intel15.0
argtable2/13-gcc4.9.2                   mvapich2/2.1-intel15.0                  plgrid/libs/fftw/3.3.8-gcc7.4.0
aster/12.6.0-gcc4.9.2                   namd/2.11-intel15.0                    plgrid/libs/fftw2/2.1.5
atk/2.18.0-gcc4.9.2                    namd/2.13-intel16.0(default)               plgrid/libs/fftw3/3.3.4
atk-spi2/2.19.2-gcc4.9.2                 namd/2.7-intel15.0                    plgrid/libs/fftw-mpi/3.3.4-intel15.0
autoconf/2.69                       namd/2.9-intel15.0                    plgrid/libs/fftw-mpi/3.3.4-intel_mpi_15.0
autodock/4.2.6(default)                  nbo/6.0                          plgrid/libs/fftw-mpi/3.3.8-gcc7.4.0
autodock_vina/1.1.2(default)               nbo/6.0.18a                        plgrid/libs/gmp/6.0.0-gcc4.9.2
avogadro/1.1.1                      nbo/6.0.18a-g16b01                    plgrid/libs/gmp/6.1.2-gcc7.4.0
bagel/2018.07.04-git                   nbo/6.0-g09d01                      plgrid/libs/gsl/2.2.1-gcc6.2.0
beagle/2.1.2-gcc5.1.0(default)              nbo/6.0-g09e01                      plgrid/libs/lapack/3.6.0
beagle/3.0.2-gcc6.2.0                   nbo/6.0-orca4                       plgrid/libs/lapack/3.6.0-gcc4.9.2
beast/2.5.1-with_JRE(default)               nbo/current                        plgrid/libs/lapack/3.6.0-intel15.0
binutils/2.25(default)                  ncarg/6.3.0-intel15.0(default)              plgrid/libs/mkl/10.3
binutils/2.28.1                      nciplot/3.0-intel15.0                   plgrid/libs/mkl/13.1
bison/3.0.4                        nco/4.4.8-intel15.0(default)               plgrid/libs/mkl/15.0
blacs/1.1                         nco/4.5.2-intel15.0                    plgrid/libs/mpfr/3.1.3-gcc4.9.2
blacs/1.1-intel15.0                    nco/4.6.0-beta05-intel15.0                plgrid/libs/mpfr/4.0.2-gcc7.4.0
blas/3.6.0                        netcdf/4.3.2-intel13.1                  plgrid/libs/netcdf/4.3.2-intel13.1
blas/3.6.0-intel15.0                   netcdf/4.3.3.1                      plgrid/libs/netcdf/4.3.3.1
boost/1.59.0-gcc4.9.2                   netcdf/4.3.3.1-gcc4.9.2                  plgrid/libs/netcdf/4.3.3.1-gcc4.9.2
boost/1.62.0-gcc6.2.0                   netcdf/4.3.3.1-intel13.1                 plgrid/libs/netcdf/4.3.3.1-intel13.1
boost/1.68.0-gcc6.2.0(default)              netcdf/4.3.3.1-intel15.0                 plgrid/libs/netcdf/4.3.3.1-intel15.0
cairo/1.14.2                       netcdf/4.3.3.1-intel15.0dbg                plgrid/libs/netcdf/4.3.3.1-intel15.0dbg
cairo/1.14.6-gcc4.9.2(default)              netcdf/4.3.3.1-intel15.0-openmpi1.10.1          plgrid/libs/netcdf/4.3.3.1-intel15.0-openmpi1.10.1
cairomm/1.12.0-gcc4.9.2                  netcdf/4.4.1.1-gcc6.2.0                  plgrid/libs/netcdf/4.4.1.1-gcc6.2.0
castep/17.2-parallel                   netcdf/4.4.1-intel16.0                  plgrid/libs/netcdf/4.4.1-intel16.0
castep/17.2-serial                    netcdf/4.4.1-pgi16.5                   plgrid/libs/netcdf/4.4.1-pgi16.5
castep/18.1-parallel                   netcdf/4.6.2-gcc7.4.0(default)              plgrid/libs/netcdf/4.6.2-gcc7.4.0
castep/18.1-serial                    netcdf-fortran/4.2-intel13.1               plgrid/libs/openblas/0.2.14-gcc4.9.2
cfour/1.0-gcc5.1.0(default)                netcdf-fortran/4.4.2-gcc4.9.2               plgrid/libs/openblas/0.2.14-gcc5.1.0
cfx/16.0                         netcdf-fortran/4.4.2-intel13.1              plgrid/libs/openblas/0.2.15-gcc5.2.0
cfx/16.2                         netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0              plgrid/libs/openblas/0.2.20-gcc7.4.0
cfx/17.2                         netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0dbg             plgrid/libs/opencv/3.0.0
cfx/18.2(default)                     netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0-openmpi1.10.1       plgrid/libs/petsc/3.6.3
cfx/19.0                         netcdf-fortran/4.4.4-gcc6.2.0               plgrid/libs/petsc/3.6.3-intel15.0
cgal/4.6.2-gcc4.9.2                    netcdf-fortran/4.4.4-gcc7.4.0(default)          plgrid/libs/petsc/3.7.2-intel16.0
clustal-omega/1.2.1-gcc4.9.2               netcdf-fortran/4.4.4-intel16.0              plgrid/libs/pixman/0.34.0-gcc4.9.2
clustalw/2.1-intel15.0                  netcdf-fortran/4.4.4-pgi16.5               plgrid/libs/scalapack/2.0.2
cmake/3.10.2                       netcdf-python/1.2.1-gcc4.9.2               plgrid/libs/scalapack/2.0.2-gcc4.9.2
cmake/3.13.4-gcc7.4.0(default)              netcdf-python/1.4.2-gcc7.4.0(default)           plgrid/libs/scalapack/2.0.2-intel15.0
cmake/3.2.1                        newton-x/2.0-gcc6.2.0                   plgrid/tools/avogadro/1.1.1
cp2k/2.6.1-gcc4.9.2                    nlopt/2.4.2-intel15.0                   plgrid/tools/blas/3.6.0
cpmd/3.15.3-intel15.0(default)              nwchem/6.5.26243-intel15.0                plgrid/tools/blas/3.6.0-intel15.0
cpmd/4.1-gcc4.9.2                     nwchem/6.5-intel15.0(default)               plgrid/tools/cmake/3.10.2
crystal09/2.0.1-intel13.1(default)            nwchem/6.8-intel15.0                   plgrid/tools/cmake/3.13.4-gcc7.4.0
crystal09/2.0.1-intel15.0                 octave/4.4.1-gcc7.4.0(default)              plgrid/tools/cmake/3.2.1
cuda/8.0                         openbabel/2.3.2-gcc4.9.2                 plgrid/tools/gcc/4.7.4
cuda/9.1(default)                     openbabel/2.4.1                      plgrid/tools/gcc/4.9.2
cuda-software/namd-2.13-intel16.0.3            openblas/0.2.14-gcc4.9.2                 plgrid/tools/gcc/5.1.0
cuda-software/openblas-0.2.20-pgi18.10          openblas/0.2.14-gcc5.1.0                 plgrid/tools/gcc/5.2.0
cuda-software/openmpi-3.1.3-gcc7.4.0           openblas/0.2.15-gcc5.2.0                 plgrid/tools/gcc/5.4.0
cuda-software/openmpi-3.1.3-pgi18.10           openblas/0.2.20-gcc7.4.0(default)             plgrid/tools/gcc/6.1.0
cuda-software/pgi-18.10                  opencv/3.0.0                       plgrid/tools/gcc/6.2.0
dalton/2015-intel13.1                   openfoam/2.1.1-gcc4.7.4                  plgrid/tools/gcc/7.3.0
dalton/2015-intel13.1-MXDIST               openfoam/v1612+-gcc5.2.0                 plgrid/tools/gcc/7.4.0
dalton/2015-intel13.1-rspvec               openmolcas/2018.08.29-git-gcc6.2.0            plgrid/tools/geos/3.4.2-gcc4.9.2
darshan/3.1.5                       openmpi/1.10.0-gcc5.2.0                  plgrid/tools/geos/3.4.2-intel15.0
dbus/1.10.6-gcc4.9.2                   openmpi/1.10.0-intel15.0                 plgrid/tools/gnuplot/5.0.5
dirac/16.0-gcc4.9.2                    openmpi/1.10.1-intel15.0                 plgrid/tools/intel/12.1
dirac/17.0-gcc4.9.2-serial                openmpi/1.10.3-gcc6.1.0                  plgrid/tools/intel/13.1
dirac/18.0-gcc7.4.0(default)               openmpi/1.10.3-intel16.0                 plgrid/tools/intel/15.0
elk/3.3.17-intel15.0                   openmpi/1.10.3-pgi16.5                  plgrid/tools/intel/16.0
elk/4.0.15-intel16.0                   openmpi/1.8.4-gcc4.7.4                  plgrid/tools/intel/16.0.3.210
elpa/2013.11.008-gcc4.9.2                 openmpi/1.8.4-gcc4.9.2                  plgrid/tools/irods/4.0.3
elpa/2015.02.002-gcc4.9.2                 openmpi/1.8.4-gcc5.1.0                  plgrid/tools/java7/1.7.0_79
elpa/2015.02.002-gcc5.1.0                 openmpi/1.8.4-intel13.1                  plgrid/tools/java8/1.8.0_65
espresso/5.4.0-intel16.0                 openmpi/1.8.4-intel15.0                  plgrid/tools/make/4.1
espresso/5.4.0-yambo-intel16.0              openmpi/1.8.5-gcc4.9.2                  plgrid/tools/mercurial/3.7.1
espresso/6.2.1                      openmpi/1.8.8-gcc-x86                   plgrid/tools/mercurial/3.7.1-gcc4.9.2
espresso/6.3(default)                   openmpi/2.0.1-gcc6.2.0                  plgrid/tools/ncarg/6.3.0-intel15.0
fds-smv/6.3.2-intel15.0                  openmpi/2.0.1-intel16.0                  plgrid/tools/nco/4.4.8-intel15.0
fds-smv/6.5.1-intel15.0                  openmpi/2.0.1-intel16.0-i8                plgrid/tools/nco/4.5.2-intel15.0
fds-smv/6.5.3                       openmpi/2.1.0-gcc6.2.0                  plgrid/tools/nco/4.6.0-beta05-intel15.0
fds-smv/6.5.3_v2-intel16.0.3.210             openmpi/2.1.0-intel16.0                  plgrid/tools/netcdf-fortran/4.2-intel13.1
fdtd/8.20.1731                      openmpi/2.1.2-gcc6.2.0                  plgrid/tools/netcdf-fortran/4.4.2-gcc4.9.2
fftw/2.1.5-intel15.0                   openmpi/2.1.3-gcc7.3.0                  plgrid/tools/netcdf-fortran/4.4.2-intel13.1
fftw/3.3.4-gcc4.7.4                    openmpi/3.1.3-gcc7.4.0(default)              plgrid/tools/netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0
fftw/3.3.4-gcc4.9.2                    openmpi/3.1.3-intel16.0.3                 plgrid/tools/netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0dbg
fftw/3.3.4-intel15.0                   openmx/3.8.1-intel16.0                  plgrid/tools/netcdf-fortran/4.4.2-intel15.0-openmpi1.10.1
fftw/3.3.8-gcc7.4.0                    openmx/3.8.4                       plgrid/tools/netcdf-fortran/4.4.4-gcc6.2.0
fftw2/2.1.5                        orca/2.9.1-intel13.1                   plgrid/tools/netcdf-fortran/4.4.4-gcc7.4.0
fftw3/3.3.4                        orca/3.0.3-intel13.1(default)               plgrid/tools/netcdf-fortran/4.4.4-intel16.0
fftw-mpi/3.3.4-intel15.0                 orca/4.0.0-intel16.0                   plgrid/tools/netcdf-fortran/4.4.4-pgi16.5
fftw-mpi/3.3.4-intel_mpi_15.0               orca/4.0.1-intel16.0                   plgrid/tools/netcdf-python/1.2.1-gcc4.9.2
fftw-mpi/3.3.8-gcc7.4.0(default)             orca/4.1.1-openmpi-3.1.3                 plgrid/tools/netcdf-python/1.4.2-gcc7.4.0
fftw-mvapich2/3.3.4-intel15.0               pango/1.39.0-gcc4.9.2                   plgrid/tools/openbabel/2.3.2-gcc4.9.2
flex/2.5.39(default)                   parmetis/4.0.3-intel15.0                 plgrid/tools/openbabel/2.4.1
flexpde/6.3.9                       pdb2pqr/2.0.0                       plgrid/tools/openmpi/1.10.0-gcc5.2.0
flexpde/6.4.0                       peacemaker/2.5-gcc6.2.0                  plgrid/tools/openmpi/1.10.0-intel15.0
flexpde/6.50                       petsc/3.6.3                        plgrid/tools/openmpi/1.10.1-intel15.0
fluent/16.0                        petsc/3.6.3-intel15.0                   plgrid/tools/openmpi/1.10.3-gcc6.1.0
fluent/16.2                        petsc/3.7.2-intel16.0                   plgrid/tools/openmpi/1.10.3-intel16.0
fluent/17.2                        pgi/15.3                         plgrid/tools/openmpi/1.10.3-pgi16.5
fluent/18.2(default)                   pgi/16.5                         plgrid/tools/openmpi/1.8.4-gcc4.7.4
fluent/19.0                        photoscan/1.2.6                      plgrid/tools/openmpi/1.8.4-gcc4.9.2
fontconfig/2.11.94-gcc4.9.2                photoscan/1.4.3                      plgrid/tools/openmpi/1.8.4-gcc5.1.0
for_user/kgawar                      pixman/0.34.0-gcc4.9.2                  plgrid/tools/openmpi/1.8.4-intel13.1
for_user/pblasiak                     plgrid/apps/abinit/7.10.4-intel13.1            plgrid/tools/openmpi/1.8.4-intel15.0
freetype/2.6.2-gcc4.9.2                  plgrid/apps/abinit/8.0.7-intel15.0            plgrid/tools/openmpi/1.8.5-gcc4.9.2
gamess/2014.12.05-R01-intel15.0(default)         plgrid/apps/abinit/8.10.2-intel16.0.3           plgrid/tools/openmpi/1.8.8-gcc-x86
gamess/2014.12.05-R01-intel15.0_camm           plgrid/apps/abinit/8.2.2-intel15.0            plgrid/tools/openmpi/2.0.1-gcc6.2.0
gamess/2014.12.05-R01-intel15.0_debug           plgrid/apps/abinit/8.4.4-intel16.0            plgrid/tools/openmpi/2.0.1-intel16.0
gamess/2017.04.20-R01-intel16.0              plgrid/apps/abinit/8.8.3-intel16.0            plgrid/tools/openmpi/2.0.1-intel16.0-i8
gaussian/g03.E.01                     plgrid/apps/adf/2014.01                  plgrid/tools/openmpi/2.1.0-gcc6.2.0
gaussian/g09.B.01                     plgrid/apps/adf/2014.10                  plgrid/tools/openmpi/2.1.0-intel16.0
gaussian/g09.D.01                     plgrid/apps/adf/2016.108                 plgrid/tools/openmpi/2.1.2-gcc6.2.0
gaussian/g09.D.01-justa                  plgrid/apps/adf/2017.105                 plgrid/tools/openmpi/2.1.3-gcc7.3.0
gaussian/g09.E.01(default)                plgrid/apps/adf/2017.110.r61742.0.718           plgrid/tools/openmpi/3.1.3-gcc7.4.0
gaussian/g16.A.03                     plgrid/apps/adf/2018.104                 plgrid/tools/openmpi/3.1.3-intel16.0.3
gaussian/g16.B.01                     plgrid/apps/amber/14-intel15.0              plgrid/tools/pgi/15.3
gcc/4.7.4                         plgrid/apps/amber/tools18-gcc4.9.2            plgrid/tools/pgi/16.5
gcc/4.9.2                         plgrid/apps/ansys/18.2                  plgrid/tools/prcc/15.0
gcc/5.1.0                         plgrid/apps/ansys/19.0                  plgrid/tools/prcpp/15.0
gcc/5.2.0                         plgrid/apps/aster/12.6.0-gcc4.9.2             plgrid/tools/prftn/15.0
gcc/5.4.0                         plgrid/apps/autodock/4.2.6                plgrid/tools/pymol/1.7.6
gcc/6.1.0                         plgrid/apps/autodock_vina/1.1.2              plgrid/tools/python/2.7.13-gcc6.2.0
gcc/6.2.0                         plgrid/apps/cfour/1.0-gcc5.1.0              plgrid/tools/python/2.7.15-gcc7.4.0
gcc/7.3.0                         plgrid/apps/cfx/16.0                   plgrid/tools/python/2.7.15-intel16.0.3
gcc/7.4.0(default)                    plgrid/apps/cfx/16.2                   plgrid/tools/python/2.7.8-gcc4.9.2
gdal/1.11.2-gcc4.9.2                   plgrid/apps/cfx/17.2                   plgrid/tools/python/2.7.8-gcc4.9.2-iSpec
gdal/1.11.2-intel15.0(default)              plgrid/apps/cfx/18.2                   plgrid/tools/python/2.7.8-gcc4.9.2-meteo
gdal/2.3.1-gcc7.3.0                    plgrid/apps/cfx/19.0                   plgrid/tools/python/2.7.8-gcc4.9.2-pyyaml
gdk-pixbuf/2.33.2-gcc4.9.2                plgrid/apps/clustal-omega/1.2.1-gcc4.9.2         plgrid/tools/python/3.4.4-gcc5.2.0
geos/3.4.2-gcc4.9.2                    plgrid/apps/clustalw/2.1-intel15.0            plgrid/tools/python/3.6.2-gcc6.2.0
geos/3.4.2-intel15.0(default)               plgrid/apps/cp2k/2.6.1-gcc4.9.2              plgrid/tools/python/3.6.8-gcc7.3.0
gettext/0.19.7                      plgrid/apps/cpmd/3.15.3-intel15.0             plgrid/tools/slepc/3.7.2-intel16.0
git/2.7.1                         plgrid/apps/cpmd/4.1-gcc4.9.2               plgrid/tools/sparsehash/2.0.2-gcc4.9.2
glib/2.46.2-gcc4.9.2                   plgrid/apps/crystal09/2.0.1-intel13.1           plgrid/tools/sqlite/3.7.17
glibc/2.14.1                       plgrid/apps/crystal09/2.0.1-intel15.0           plgrid/tools/svn/1.9.3
gmp/6.0.0-gcc4.9.2                    plgrid/apps/dalton/2015-intel13.1             plgrid/tools/swig/3.0.10-gcc4.9.2
gmp/6.1.2-gcc7.4.0(default)                plgrid/apps/dirac/16.0-gcc4.9.2              plgrid/tools/szip/2.1.1-gcc7.4.0
gnuplot/5.0.5                       plgrid/apps/dirac/17.0-gcc4.9.2-serial          plgrid/tools/szip/2.1-gcc4.9.2
grace/5.99                        plgrid/apps/dirac/18.0-gcc7.4.0              plgrid/tools/szip/2.1-gcc6.2.0
grass/6.4.5-intel15.0                   plgrid/apps/elk/3.3.17-intel15.0             plgrid/tools/szip/2.1-intel13.1
gromacs/2016.3-intel16.0.3.210              plgrid/apps/elk/4.0.15-intel16.0             plgrid/tools/szip/2.1-intel15.0
gromacs/2016.4.plumed-gcc7.4.0              plgrid/apps/elpa/2013.11.008-gcc4.9.2           plgrid/tools/szip/2.1-intel16.0
gromacs/2018.4-intel16.0.3.210              plgrid/apps/elpa/2015.02.002-gcc4.9.2           plgrid/tools/szip/2.1-pgi15.3
gromacs/4.6.7-intel15.0                  plgrid/apps/elpa/2015.02.002-gcc5.1.0           plgrid/tools/szip/2.1-pgi16.5
gromacs/5.0.4-intel15.0(default)             plgrid/apps/espresso/5.4.0-intel16.0           plumed/2.4.beta-gcc7.4.0(default)
gromacs/5.1.1-intel15.0                  plgrid/apps/espresso/5.4.0-yambo-intel16.0        povray/3.7.0-gcc4.9.2
gsl/2.2.1-gcc6.2.0                    plgrid/apps/espresso/6.2.1                prace/1.0
gtk/3.18.7-gcc4.9.2                    plgrid/apps/espresso/6.3                 prcc/15.0
harfbuzz/1.1.3-gcc4.9.2                  plgrid/apps/fds/6.3.2                   prcpp/15.0
hdf/4.2.11-gcc4.9.2                    plgrid/apps/fds/6.5.1                   prftn/15.0
hdf/4.2.11-intel13.1                   plgrid/apps/fds/6.5.3                   proj/4.9.1-gcc4.9.2
hdf/4.2.11-intel15.0(default)               plgrid/apps/fluent/16.0                  proj/4.9.1-intel15.0(default)
hdf/4.2.12-gcc6.2.0                    plgrid/apps/fluent/16.2                  proj/4.9.3-intel16.0.3.210
hdf/4.2.12-intel16.0                   plgrid/apps/fluent/17.2                  psi4/0.3-intel15.0
hdf/4.2.12-pgi16.5                    plgrid/apps/fluent/18.2                  pymol/1.7.6
hdf5/1.10.4-gcc7.4.0(default)               plgrid/apps/fluent/19.0                  python/2.7.13-gcc6.2.0
hdf5/1.8.11-intel13.1                   plgrid/apps/gamess/2014.12.05-R01-intel15.0        python/2.7.15-gcc7.4.0(default)
hdf5/1.8.14                        plgrid/apps/gamess/2014.12.05-R01-intel15.0_camm     python/2.7.15-intel16.0.3
hdf5/1.8.14-gcc4.9.2                   plgrid/apps/gamess/2014.12.05-R01-intel15.0_debug     python/2.7.8-gcc4.9.2
hdf5/1.8.14-intel13.1                   plgrid/apps/gamess/2017.04.20-R01-intel16.0        python/2.7.8-gcc4.9.2-iSpec
hdf5/1.8.14-intel15.0                   plgrid/apps/gaussian/g03.E.01               python/2.7.8-gcc4.9.2-meteo
hdf5/1.8.14-intel15.0dbg                 plgrid/apps/gaussian/g09.B.01               python/2.7.8-gcc4.9.2-pyyaml
hdf5/1.8.16-intel15.0                   plgrid/apps/gaussian/g09.D.01               python/3.4.4-gcc5.2.0
hdf5/1.8.17-intel16.0                   plgrid/apps/gaussian/g09.E.01(default)          python/3.6.2-gcc6.2.0
hdf5/1.8.17-pgi16.5                    plgrid/apps/gaussian/g16.A.03               python/3.6.8-gcc7.3.0
hdf5/1.8.18-gcc6.2.0                   plgrid/apps/grace/5.99                  qd/2.3.17-gcc4.9.2
hydra/3.1.4(default)                   plgrid/apps/grass/6.4.5-intel15.0             qd/2.3.17-intel15.0
hypre/2.10.1-intel15.0                  plgrid/apps/gromacs/2016.3-intel16.0.3.210        r/3.1.3-gcc4.9.2
impi/5.0.2.044(default)                  plgrid/apps/gromacs/2016.4.plumed-gcc7.4.0        r/3.1.3-intel15.0
intel/12.1                        plgrid/apps/gromacs/2018.4-intel16.0.3.210        r/3.2.3-intel15.0(default)
intel/13.1                        plgrid/apps/gromacs/4.6.7-intel15.0            rasdaman/9.0.5-intel15.0(default)
intel/15.0(default)                    plgrid/apps/gromacs/5.0.4-intel15.0            raspa/2.0-gcc6.2.0
intel/16.0                        plgrid/apps/gromacs/5.1.1-intel15.0            scalapack/2.0.2
intel/16.0.3.210                     plgrid/apps/hypre/2.10.1-intel15.0            scalapack/2.0.2-gcc4.9.2
ispec/20161118                      plgrid/apps/ispec/20161118                scalapack/2.0.2-intel15.0
jags/3.4.0-intel15.0(default)               plgrid/apps/lammps/20141209-intel15.0           siesta/3.2-intel16.0
jags/4.0.1-intel15.0                   plgrid/apps/lammps/20160514-intel15.0           siesta/4.0.2-intel16.0
jasper/1.900.1-gcc4.9.2                  plgrid/apps/lammps/20170331-intel16.0           siesta/4.0-intel16.0(default)
jasper/1.900.1-intel15.0(default)             plgrid/apps/lammps/20180316-intel16.0           slepc/3.7.2-intel16.0
jasper/1.900.1-intel16.0                 plgrid/apps/matlab/R2014b                 spark/1.5.0
jasper/1.900.1-pgi16.5                  plgrid/apps/matlab/R2015a                 spark/1.5.2
jdk7/1.7.0_79(default)                  plgrid/apps/matlab/R2015b                 spark/1.6.1
jdk8/1.8.0_121                      plgrid/apps/matlab/R2016a                 spark/2.0.0
jdk8/1.8.0_172                      plgrid/apps/matlab/R2017b                 sparsehash/2.0.2-gcc4.9.2
jdk8/1.8.0_65(default)                  plgrid/apps/molden/5.2-gcc4.9.2              sqlite/3.7.17
kim-api/1.7.3-intel16.0                  plgrid/apps/molden/5.7-gcc6.2.0              svn/1.9.3
lammps/20141209-intel15.0(default)            plgrid/apps/molpro/2010.1.80-intel16.0          swig/3.0.10-gcc4.9.2
lammps/20160514-intel15.0                 plgrid/apps/molpro/2012.1.12-intel13.1          szip/2.1.1-gcc7.4.0(default)
lammps/20170331-intel16.0                 plgrid/apps/molpro/2012.1.57-intel13.1          szip/2.1-gcc4.9.2
lammps/20180316-intel16.0                 plgrid/apps/mopac/2016                  szip/2.1-gcc6.2.0
lapack/3.6.0                       plgrid/apps/mpc/1.0.3-gcc4.9.2              szip/2.1-intel13.1
lapack/3.6.0-gcc4.9.2                   plgrid/apps/mpc/1.1.0-gcc7.4.0              szip/2.1-intel15.0
lapack/3.6.0-intel15.0                  plgrid/apps/namd/2.11-intel15.0              szip/2.1-intel16.0
libepoxy/1.3.1-gcc4.9.2                  plgrid/apps/namd/2.13-intel16.0              szip/2.1-pgi15.3
libint/1.1.4-gcc4.9.2                   plgrid/apps/namd/2.7-intel15.0              szip/2.1-pgi16.5
libint/1.1.4-intel15.0                  plgrid/apps/namd/2.9-intel15.0              texinfo/6.5-gcc7.4.0
libint/2.0.3-gcc4.9.2                   plgrid/apps/nciplot/3.0-intel15.0             topmod09-intel15.0
libint/2.0.3-intel15.0(default)              plgrid/apps/nlopt/2.4.2-intel15.0             turbomole/5.10
libint/2.0.3-intel16.0                  plgrid/apps/nwchem/6.5.26243-intel15.0          turbomole/6.3
libsigc++/2.6.2-gcc4.9.2                 plgrid/apps/nwchem/6.5-intel15.0             turbomole/6.6(default)
libxc/2.2.2-gcc4.9.2                   plgrid/apps/nwchem/6.8-intel15.0             turbomole/7.0
libxc/2.2.2-intel15.0(default)              plgrid/apps/openfoam/2.1.1-gcc4.7.4            turbomole/7.1.1
libxc/3.0.0-intel16.0.3.210                plgrid/apps/openfoam/v1612+-gcc5.2.0           turbomole/7.3
llvm/3.3.0-gcc4.9.2                    plgrid/apps/openmx/3.8.1-intel16.0            udunits/2.2.19-gcc4.9.2
llvm/3.6.1-gcc4.9.2(default)               plgrid/apps/openmx/3.8.4                 udunits/2.2.19-intel13.1
m4/1.4.18                         plgrid/apps/orca/2.9.1-intel13.1             udunits/2.2.19-intel15.0(default)
make/4.1                         plgrid/apps/orca/3.0.3-intel13.1             udunits/2.2.19-intel16.0
mathematica/10.0                     plgrid/apps/orca/4.0.0-intel16.0             udunits/2.2.19-pgi15.3
mathematica/10.1(default)                 plgrid/apps/orca/4.0.1-intel16.0             udunits/2.2.19-pgi16.5
matlab/R2013a_pwr                     plgrid/apps/orca/4.1.1-openmpi-3.1.3           udunits/2.2.20-gcc6.2.0
matlab/R2014b                       plgrid/apps/parmetis/4.0.3-intel15.0           vasp/5.4.1-24Jun15-intel16.0
matlab/R2014b_pwr                     plgrid/apps/peacemaker/2.5-gcc6.2.0            vasp/5.4.1-intel15.0
matlab/R2015a                       plgrid/apps/povray/3.7.0-gcc4.9.2             vasp/5.4.4-gcc4.9.2
matlab/R2015b(default)                  plgrid/apps/psi4/0.3-intel15.0              vasp/5.4.4-intel16.0(default)
matlab/R2016a                       plgrid/apps/qd/2.3.17-gcc4.9.2              vasp/5.4.4-optics
matlab/R2017b                       plgrid/apps/qd/2.3.17-intel15.0              vasp/5.4.4-vtst
matlab/R2017b_pwr                     plgrid/apps/r/3.1.3-gcc4.9.2               vmd/1.9.3-gcc6.2.0
mercurial/3.7.1                      plgrid/apps/r/3.1.3-intel15.0               xaim/1.0
mercurial/3.7.1-gcc4.9.2                 plgrid/apps/r/3.2.3-intel15.0               xcrysden/1.5.60
mkl/10.3                         plgrid/apps/raspa/2.0-gcc6.2.0
mkl/13.1                         plgrid/apps/siesta/3.2-intel16.0
 • module load [nazwa_modułu] - ładuje moduł [nazwa_modułu]
$ module load intel/12.1
 binutils/2.25 load complete.
 intel/12.1 load complete.
 • module list - wyświetla załadowane moduły
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
 1) binutils/2.25(default)  2) intel/12.1    
 • module rm [nazwa_modułu] - usuwa załadowany moduł
$ module rm binutils
binutils/2.25 unload complete
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
 1) intel/12.1    
 • module purge - usuwa wszystkie moduły