Logowanie

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
en.jpg

< Podręcznik użytkownika KDM < Dostęp do KDM < Logowanie

Do logowania na serwery obliczeniowe WCSS użytkownik potrzebuje klienta SSH zainstalowanego na swoim komputerze. Użytkownik może wybrać odpowiadający mu program spośród dostępnych darmowych klientów SSH, w zależności od używanego systemu operacyjnego.

SSH z Linuksa

W systemach linuksowych klient SSH powinien być dostępny domyślnie. Wystarczy z poziomu powłoki wykonać jedno z poniższych poleceń.

Logowanie na klaster, np. Bem:

 ssh nazwa-użytkownika@bem.wcss.pl

Logowanie z przekierowaniem wyświetlania, potrzebnym do korzystania z interfejsu graficznego aplikacji:

 ssh -X nazwa-użytkownika@bem.wcss.pl 

Użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła dostępowego do klastra.

SSH z Windows

W pierwszym kroku trzeba zainstalować klienta SSH, np. PuTTy. Następnie uruchomić program i skonfigurować połączenie z klastrem w WCSS, zgodnie z poniższą instrukcją.

Konfiguracja połączenia w PuTTy

W celu skonfigurowania połączenia należy wykonać następujące kroki:

 • Uruchomić PuTTy
 • Przejść do Session -> Logging
 • W polu Host Name' wpisać bem.wcss.pl
  • W sekcji Connection type zaznaczyć SSH
Konfiguracja połączenia w PuTTy

Konfiguracja połączenia w PuTTy z przekierowaniem wyświetlania

W celu skonfigurowania połączenia z przekierowaniem wyświetlania z klastra na komputer użytkownika, należy wykonać następujące kroki:

 • Pobrać i zainstalować na swoim komputerze serwer X-ów, np. darmowy X-ming
 • Uruchomić serwer X-ów zainstalowany w poprzednim kroku
 • Uruchomić PuTTy
 • Przejść do Session -> Logging
 • W polu Host Name' wpisać bem.wcss.pl
  • W sekcji Connection type zaznaczyć SSH
 • Przejść do Connection -> SSH -> X11
  • Zaznaczyć opcję Enable X11 forwarding
  • Kliknąć przycisk Open w celu nawiązania połączenia.
Konfiguracja przekierowania wyświetlania w PuTTy

Połączenie z graficznym zdalnym pulpitem za pomocą klienta NoMachine

W celu skonfigurowania połączenia z wyświetlaniem zdalnego pulpitu, należy:

 • Pobrać i zainstalować na swoim komputerze lub urządzeniu z Systemem Android oprogramowanie NoMachine
 • Po pobraniu należy uruchomić instalator
 • Zaakceptować licencję i kliknąć przycisk Next i poczekać do końca instalacji
 • Uruchomić NoMachine z Menu Programy/Aplikacje


NoMachine-Welcome.png

 • Na ekranie powitalnym kliknąć przycisk "Continue"
 • Na ekranie "Create New Connection" kliknąć przycisk "Continue"
 • Na ekranie "New Conection":"Protocol" pozostawić domyślną opcję protokołu NX i kliknąć przycisk "Continue"


NoMachine-Connection-wizzard-protocol.png

 • Na ekranie "New Connection":"Host" w polu tekstowym Host wpisać: ui.wcss.pl a w polu port pozostawić wartość: 4000, pozostawić zaznaczenie w opcji "Use UDP communication for multimedia data" i kliknąć przycisk "Continue"


NoMachine-Connection-wizzard-host-name.png

 • Na ekranie "New Connection":"Authentication" pozostawić metodę "Password" i kliknąć przycisk "Continue"


NoMachine-Connection-wizzard-authentication.png

 • Na ekranie "New Connection":"Proxy" pozostawić domyślną opcję "Don't use proxy"i kliknąć przycisk "Continue"


NoMachine-Connection-wizzard-proxy.png

 • Na ekranie "New Connection":"Save as" w polu Name wpisać nazwę dla swego połączenia i zaznaczyć opcję "Create a link on the desktop oraz kliknąć przycisk "Continue"


NoMachine-Connection-wizzard-save-as.png


Praca z NoMachine pierwsze kroki

 • Prawidłowo zainstalowany program uruchamiamy klikając ikonę NoMachine na pulpicie lub wybierając z menu Programy/Aplikacje
 • Na ekranie "Recent Connections" zaznaczamy ikonę połączenia, które chcemy nawiązać i klikamy przycisk "Connect"


NoMachine-recent-connections.png

 • Na ekranie "Connection to ui.wcss.pl w polach Name i Password wpisujemy swój Login i hasło na węźle dostępowym Bem i zaznaczamy opcję "Save this password in the connection file" oraz klikamy przycisk "OK"
 • Na ekranie możemy utworzyć wirtualny pulpit klikając na pole "New Desktop"


NoMachine-select-virtual-desktop.png

 • W następnym ekranie zaznaczamy ikonę "Create new virual desktop" i klikamy przycisk "Continue"


NoMachine-connecting-to-the-server.png

 • W następnym ekranie dowiadujemy się, że menu NoMachine możemy uzyskać przemieszczając mysz w prawy górny róg okna wirtualnego pulpitu lub naciskając kombinację klawiszy CTRL+ALT+O i czterokrotnie naciskamy klawisz "OK"


NoMachine-acces-display-and-screen-resolution-wizzard.png


NoMachine-change-hardware-settings-wizzard.png


NoMachine-Menu-panel-wizzard.png


 • Zwiększenie rozdzielczości wirtualnego pulpitu możemy uzyskać wchodząc w "Applications Menu":"Settings":"Display" wirtualnej maszyny. Minimalna zalecana rozdzielczość to 1024x768 a w zależności od ekranu można użyć większej.


window-change-display.png