Spotkanie rozliczeniowe użytkowników 2015: Różnice pomiędzy wersjami

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 59 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
W dniu 10 kwietnia 2015 roku odbędzie się spotkanie rozliczeniowe użytkowników Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Tegoroczne spotkanie będzie miało wyjątkowy charakter, gdyż połączone zostanie z konferencją podsumowującą projekt Bibliotech oraz oficjalnym otwarciem nowego zasobu obliczeniowego dla użytkowników KDM WCSS przez JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Tadeusza Więckowskiego.  Klaster otrzyma zaszczytną nazwę "BEM", w celu upamiętnienia zasług ś.p. Profesora Daniela J. Bema, założyciela i wieloletniego dyrektora Centrum.  Nowy klaster, przeznaczony dla wszystkich polskich uczonych, o mocy  obliczeniowej ponad 10 razy większej niż dotychczasowa Supernova, znacznie usprawni prowadzenie zaawansowanych obliczeń naukowych. Uczeni  korzystający w swojej pracy badawczej z symulacji komputerowych będą  mieli do dyspozycji ponad 17 tysięcy rdzeni obliczeniowych łącznej mocy obliczeniowej  640 TFLOPS, 46,5 TB  pamięci operacyjnej (1 terabajt = 10^3 gigabajtów) oraz przestrzeń na  składowanie danych rzędu kilku petabajtów (1 petabajt = 10^3  terabajtów). Pobór mocy nowego klastra to 240kW - około 60 domków jednorodzinnych.  
+
Spotkanie rozliczeniowe użytkowników Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego odbędzie się  '''25 czerwca 2015''' w Auli Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej w ramach konferencji ''"Technologie informatyczne dla badań i rozwoju. 20 lat Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego"''.
  
* '''Termin''': 10 kwietnia 2015 
+
Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można na stronie: [http://wcss.pl/?c=news&show=394 Technologie informatyczne dla badań i rozwoju. 20 lat Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego]
* '''Miejsce''': bud. D-21 PWr, Wrocław ([http://wcss.pl/?c=static_contact Położenie WCSS])
 
 
 
'''Informujemy, iż rejestracja na spotkanie rozliczeniowe użytkowników KDM WCSS została zamknięta'''
 
 
 
=== '''Ramowy plan spotkania''' ===
 
{| class="wikitable" style="width:95%"
 
|- style="background-color:#D8D8D8;"
 
| colspan="5" align="left" style="font-size: 120%; font-variant: small-caps; font-weight: bold" | Piątek, 10 kwietnia 2015
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''10:00 - 10:30'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:Rejestracja uczestników spotkania rozliczeniowego
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''10:30 - 10:40'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:Powitanie. Informacja o WCSS.
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''10:40 - 10:50'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Prof. dr hab. Wojciech Bartkowiak''', Politechnika Wrocławska
 
::''"Równanie Schrodingera a rzeczywistość chemiczna"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''10:50 - 11:00'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs''', Politechnika Wrocławska
 
::''"Topologiczne ciecze kwantowe"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''11:00 - 11:10'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Dr Ewa Niemczura''', Uniwersytet Wrocławski
 
::''"Kosmochemia jako klucz do zrozumienia Wszechświata"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''11:10 - 11:20'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Dr hab. Sławomir Berski''', Uniwersytet Wrocławski
 
::''"O naturze wiązań wielokrotnych bor - azot i bor - tlen w świetle wyników analizy topologicznej funkcji ELF"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''11:20 - 11:30'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Prof. dr hab. Szczepan Roszak''', Politechnika Wrocławska
 
::''"Wirtualne narzędzia do badania i projektowania materiałów i urządzeń"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''11:30 - 11:40'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik''', Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 
::
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''11:40 - 11:50'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Dr hab. Przemysław Dereń''', Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 
::''"Obliczenia ab initio energii stanu podstawowego w modelowaniu  luminoforów" ''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''11:50 - 12:00'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:''' Dr inż. Witold Rohm''', Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
::
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''12:00 - 12:30'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:Sesja posterowa połączona z przerwą kawowa
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''12:30 - 13:30'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:Sesja plenarna połączona z uroczystym otwarciem nowego klastra
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''13:30 - 15:00'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:Zwiedzanie nowych serwerowni WCSS
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''15:00 - 16:00'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:Obiad połączony z sesją posterową
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''16:00'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:Zakończenie
 
|}
 
 
 
=== '''Prezentacje posterowe''' ===
 
 
 
Uprzejmie prosimy o umocowanie posterów w dniu spotkania rozliczeniowego, przed godziną 10:30.
 
Akcesoria do umieszczenia posterów na tablicy będą dostępne dla Autorów. Każdy poster otrzyma
 
numer porządkowy - uprzejmie prosimy o umieszczanie plakatów na tablicach zgodnie z podaną numeracją.
 
 
 
{| class="wikitable" style="width:95%"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="40px" |
 
::'''P01'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Piotr Wojciechowski''', Politechnika Wrocławska
 
::''"Modelowanie właściwości związków organicznych o potencjalnym znaczeniu biologicznym"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P02'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Przemysław Swatek''', Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 
::''"Struktura elektronowa wybranych międzymetalicznych związków na bazie ceru i uranu"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P03'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Michał Karchier''', Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
::''"Ustalenie budowy kompleksów dioli z tetraaoctanem dimolibdenu na podstawie teoretycznych i eksperymentalnych widm elektronowego dichroizmu kołowego"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P04'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Paweł Scharoch''', Maciej Polak, Tomasz Woźniak, Krzysztof Wittek, Politechnika Wrocławska
 
::''"Badania ab initio właściwości strukturalnych, elastycznych i elektronowych układów półprzewodnikowych"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P05'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Lucia Mydlova''', Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 
::''"Witamina C jako przeciwutleniacz  nanostruktur ZnO"''
 
|- align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P06'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Tetiana Babuka''', Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 
::''"Stany silnie skorelowane w krysztale Sn2P2S6 – obliczenia kwantowo-chemiczne"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P07'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Karolina Ordon''', Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 
::''"Wpływ domieszkowania na strukturę elektronową BiVO4"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P08'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Piotr Bardziński''', Politechnika Wrocławska
 
::''"O wpływie oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy czwartorzędowymi kationami amoniowymi na separację płaszczyzn organofilizowanego montmoryllonitu: badania z wykorzystaniem metod ab initio i mechaniki molekularnej" ''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P09'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Maciej Kryza''', Uniwersytet Wrocławski
 
::''"Superkomputery w badaniach atmosfery"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P10'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Łukasz Fojcik''', Uniwersytet Wrocławski
 
::''"Teoretyczne badania mechanizmów reakcji rodnikowych chloroalkanów z atomowym chlorem"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P11'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Ewa Dudziak''', Uniwersytet Wrocławski
 
::''"Anuleno-porfiryny - giętkie makrocykle wiążące aniony"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P12'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:A. Mermer, '''Przemysław Starynowicz''', Uniwersytet Wrocławski
 
::''"Rozważania dotyczące energii hydrolizy estrów fosforanowych"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P13'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:Jan Sierny, '''Jarosław Bosy''', Witold Rohm, Jan Kapłon, Tomasz Hadaś, Karina Wilgan, Paweł Hordyniec, Kamil Kaźmierski, Maciej Kryza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
::''"Aktywność grupy roboczej GNSS&Meteo w zakresie pozycjonowania i meteorologii GNSS"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P14'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Maciej Kosicki''', Piotr S. Żuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
::''"Obliczenia ab initio dla wybranych ultrazimnych molekuł"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P15'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Przemysław Gagat''', Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz, Uniwersytet Wrocławski
 
::''"Model importu białek do fotosyntetycznych organelli Paulinella chromatophora"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P16'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:'''Sebastian Kraszewski''', Politechnika Wrocławska
 
::''"Dynamika błon i białek błonowych istotnym aspektem celowanych terapii molekularnych"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P17'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Miziński, '''Małgorzata Świerczyńska''', Magdalena Stec, Uniwersytet Wrocławski
 
::''"Prognozowanie zmian poziomu oceanu i ewapotranspiracji potencjalnej w czasie rzeczywistym: nowe usługi nowej generacji wspierające badania oceanograficzne i hydrologiczne"''
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" |
 
::'''P18'''
 
| style="background-color:#F9F9F" colspan="4" |
 
:R. Łukomski, '''T. Okoń, K. Wilkosz''', Politechnika Wrocławska
 
::''"Optymalizacja rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym"''
 
|}
 

Aktualna wersja na dzień 14:12, 10 cze 2015

Spotkanie rozliczeniowe użytkowników Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego odbędzie się 25 czerwca 2015 w Auli Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej w ramach konferencji "Technologie informatyczne dla badań i rozwoju. 20 lat Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego".

Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można na stronie: Technologie informatyczne dla badań i rozwoju. 20 lat Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego