Spotkanie rozliczeniowe użytkowników 2015: Różnice pomiędzy wersjami

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 22: Linia 22:
 
:Prowadzący '''Prof. dr hab. W. Andrzej Sokalski''', Politechnika Wrocławska
 
:Prowadzący '''Prof. dr hab. W. Andrzej Sokalski''', Politechnika Wrocławska
 
| style="background-color:#e8e8e8" colspan="5" |  
 
| style="background-color:#e8e8e8" colspan="5" |  
:Sesje równoległe konferencji, '''budynek D21'''
+
:Sesje równoległe konferencji
 +
:'''BIBLIOTECH''', '''budynek D21'''
 
|-  align="left"
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''10:00 - 10:10'''
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''10:00 - 10:10'''
Linia 39: Linia 40:
 
::''"Równanie Schrodingera a rzeczywistość chemiczna"''
 
::''"Równanie Schrodingera a rzeczywistość chemiczna"''
 
|style="background-color:#e8e8e8" rowspan="8" |
 
|style="background-color:#e8e8e8" rowspan="8" |
:Sesja równoległa konferencji (s. 201)
+
:Sesja równoległa konferencji  
 +
:'''BIBLIOTECH'''(s. 201)
 
|-  align="left"
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''10:40 - 10:50'''
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''10:40 - 10:50'''
Linia 92: Linia 94:
 
:Zwiedzanie nowych serwerowni WCSS  
 
:Zwiedzanie nowych serwerowni WCSS  
 
| style="background-color:#e8e8e8" |
 
| style="background-color:#e8e8e8" |
:Sesje równoległe konferencji (s. 007, s. 201)
+
:Sesje równoległe konferencji  
 +
:'''BIBLIOTECH''' (s. 007, s. 201)
 
|-  align="left"
 
|-  align="left"
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''15:00 - 16:00'''
 
| style="background-color:#F9F9F" width="100px" | '''15:00 - 16:00'''

Wersja z 13:31, 23 mar 2015

W dniu 10 kwietnia 2015 roku odbędzie się spotkanie użytkowników Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Tegoroczne spotkanie będzie miało wyjątkowy charakter, gdyż połączone zostanie z konferencją podsumowującą projekt Bibliotech oraz oficjalnym otwarciem nowego zasobu obliczeniowego dla użytkowników KDM WCSS przez JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Tadeusza Więckowskiego. Klaster otrzyma zaszczytną nazwę "BEM", w celu upamiętnienia zasług ś.p. Profesora Daniela J. Bema, założyciela i wieloletniego dyrektora Centrum. Nowy klaster, przeznaczony dla wszystkich polskich uczonych, o mocy obliczeniowej ponad 10 razy większej niż dotychczasowa Supernova, znacznie usprawni prowadzenie zaawansowanych obliczeń naukowych. Uczeni korzystający w swojej pracy badawczej z symulacji komputerowych będą mieli do dyspozycji ponad 17 tysięcy rdzeni obliczeniowych o łącznej mocy obliczeniowej 640 TFLOPS, 46,5 TB pamięci operacyjnej (1 terabajt = 10^3 gigabajtów) oraz przestrzeń na składowanie danych rzędu kilku petabajtów (1 petabajt = 10^3 terabajtów). Pobór mocy nowego klastra to 240kW - około 60 domków jednorodzinnych.

  • Termin: 10 kwietnia 2015
  • Miejsce: bud. D-21 PWr, Wrocław (Położenie WCSS)
  • Pytania w sprawie spotkania użytkowników KDM prosimy kierować na jeden z adresów: agnieszka.kwiecien at pwr.edu.pl, justyna.kozlowska at pwr.edu.pl
lub dzwonić pod nr telefonu: 71 320 20 43.

Informujemy, iż zgłaszanie posterów na spotkanie użytkowników KDM WCSS zostało zamknięte.

Ramowy plan spotkania

Piątek, 10 kwietnia 2015
od 9:30
Rejestracja uczestników konferencji
Sesja wykładowa użytkowników KDM WCSS "Komputery Dużej Mocy w nauce", budynek D21, sala 007.
Prowadzący Prof. dr hab. W. Andrzej Sokalski, Politechnika Wrocławska
Sesje równoległe konferencji
BIBLIOTECH, budynek D21
10:00 - 10:10
Powitanie.
10:10 - 10:30
Informacja o WCSS.
10:30 - 10:40
Prof. dr hab. Wojciech Bartkowiak, Politechnika Wrocławska
"Równanie Schrodingera a rzeczywistość chemiczna"
Sesja równoległa konferencji
BIBLIOTECH(s. 201)
10:40 - 10:50
Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska
"Topologiczne ciecze kwantowe"
10:50 - 11:00
Dr Ewa Niemczura, Uniwersytet Wrocławski
"Kosmochemia jako klucz do zrozumienia Wszechświata"
11:00 - 11:10
Dr hab. Sławomir Berski, Uniwersytet Wrocławski
"O naturze wiązań wielokrotnych bor-azot i bor-tlen w świetle wyników analizy topologicznej funkcji ELF"
11:10 - 11:20
Prof. dr hab. Szczepan Roszak, Politechnika Wrocławska
"Wirtualne narzędzia do badania i projektowania materiałów i urządzeń"
11:20 - 11:30
Dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w procedurach standaryzacyjnych laboratoriów immunogenetycznych"
11:30 - 11:40
Dr hab. Przemysław Dereń, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
"Obliczenia ab initio energii stanu podstawowego w modelowaniu luminoforów"
11:40 - 11:50
Dr inż. Witold Rohm, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
"Obserwacje GNSS jako nowe źródło obserwacji meteorologicznych"
12:00 - 12:30
Sesja posterowa połączona z przerwą kawową (parter)
12:30 - 12:45
Uroczyste otwarcie nowego klastra (parter - transmisja z serwerowni)
12:45 - 13:30
Sesja plenarna (s. 007)
13:30 - 15:00
Zwiedzanie nowych serwerowni WCSS
Sesje równoległe konferencji
BIBLIOTECH (s. 007, s. 201)
15:00 - 16:00
Sesja posterowa połączona z obiadem (parter)
16:00
Zakończenie

Prezentacje posterowe

  • Uprzejmie prosimy o umocowanie posterów w dniu spotkania rozliczeniowego, przed godziną 10:00.
  • Akcesoria do umieszczenia posterów na tablicy będą dostępne dla Autorów.
  • Każdy poster otrzyma numer porządkowy - uprzejmie prosimy o umieszczanie plakatów na tablicach zgodnie z podaną numeracją.
  • Prosimy o umieszczenie na plakacie krótkiej notki na temat reprezentowanej grupy badawczej, zawierającej następujące informacje:
- nazwiska użytkowników,
- ilość wykorzystanych zasobów,
- prowadzone projekty badawcze,
- stosowane w badaniach naukowych oprogramowanie,
- publikacje powstałe przy wykorzystaniu KDM WCSS (w roku 2014).
P01
Piotr Wojciechowski, Politechnika Wrocławska
"Modelowanie właściwości związków organicznych o potencjalnym znaczeniu biologicznym"
P02
Przemysław Swatek, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
"Struktura elektronowa wybranych międzymetalicznych związków na bazie ceru i uranu"
P03
Michał Karchier, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
"Ustalenie budowy kompleksów dioli z tetraaoctanem dimolibdenu na podstawie teoretycznych i eksperymentalnych widm elektronowego dichroizmu kołowego"
P04
Paweł Scharoch, Maciej Polak, Tomasz Woźniak, Krzysztof Wittek, Politechnika Wrocławska
"Badania ab initio właściwości strukturalnych, elastycznych i elektronowych układów półprzewodnikowych"
P05
Lucia Mydlova, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
"Witamina C jako przeciwutleniacz nanostruktur ZnO"
P06
Karolina Ordon, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
"Wpływ domieszkowania na strukturę elektronową BiVO4"
P07
Piotr Bardziński, Politechnika Wrocławska
"O wpływie oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy czwartorzędowymi kationami amoniowymi na separację płaszczyzn organofilizowanego montmoryllonitu: badania z wykorzystaniem metod ab initio i mechaniki molekularnej"
P08
Maciej Kryza, Uniwersytet Wrocławski
"Superkomputery w badaniach atmosfery"
P09
Łukasz Fojcik, Uniwersytet Wrocławski
"Teoretyczne badania mechanizmów reakcji rodnikowych chloroalkanów z atomowym chlorem"
P10
Ewa Dudziak, Uniwersytet Wrocławski
"Anuleno-porfiryny - giętkie makrocykle wiążące aniony"
P11
Adrian Mermer, Przemysław Starynowicz, Uniwersytet Wrocławski
"Rozważania dotyczące energii hydrolizy estrów fosforanowych"
P12
Jan Sierny, Jarosław Bosy, Witold Rohm, Jan Kapłon, Tomasz Hadaś, Karina Wilgan, Paweł Hordyniec, Kamil Kaźmierski, Maciej Kryza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
"Aktywność grupy roboczej GNSS&Meteo w zakresie pozycjonowania i meteorologii GNSS"
P13
Maciej Kosicki, Piotr S. Żuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Obliczenia ab initio dla wybranych ultrazimnych molekuł"
P14
Przemysław Gagat, Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz, Uniwersytet Wrocławski
"Model importu białek do fotosyntetycznych organelli Paulinella chromatophora"
P15
Sebastian Kraszewski, Politechnika Wrocławska
"Dynamika błon i białek błonowych istotnym aspektem celowanych terapii molekularnych"
P16
Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Miziński, Małgorzata Świerczyńska, Magdalena Stec, Uniwersytet Wrocławski
"Prognozowanie zmian poziomu oceanu i ewapotranspiracji potencjalnej w czasie rzeczywistym: nowe usługi nowej generacji wspierające badania oceanograficzne i hydrologiczne"
P17
Robert Łukomski, Tomasz Okoń, Kazimierz Wilkosz, Politechnika Wrocławska
"Optymalizacja rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym"
P18
Justyna Kozłowska, Wojciech Bartkowiak, Politechnika Wrocławska
"Strukturalne, elektryczne i optyczne właściwości kompleksów i materiałów molekularnych"
P19
Jan Kwiatkowski, Łukasz Olech, Politechnika Wrocławska
"Ocena wydajności aplikacji równoległych w środowisku rozproszonym"
P20
Janusz Kozubal, Zvonko Tomanovic, Slobodan Zivaljevic, Politechnika Wrocławska
"Ocena efektów pełzania dla pala osadzonego w miękkiej skale - podejście niezawodnościowe"
P21
Adam Iwaniak, Iwona Kaczmarek, Jaromar Łukowicz, Marek Strzelecki, Paweł Stankiewicz, Politechnika Wrocławska
"Academic Geo Hub jako platforma udostępniania i wymiany danych przestrzennych dla nauki polskiej"
P22
Łukasz Augustyniak, Tomasz Kajdanowicz, Marcin Kulisiewicz, Sławomir, Plamowski, Włodzimierz Tuligłowicz, Politechnika Wrocławska
"Czy komputer potrafi powiedzieć co lubisz? Śledzenie nastawienia użytkowników w portalach web 2.0"
P23
Andrzej Miszczuk, Michał Jurczyszyn, Ireneusz Morawski, Marek Nowicki, Uniwersytet Wrocławski
"Zastosowanie techniki DEPES w badaniach strukturalnych"