Ankieta uczestnika licencji krajowej oprogramowania Accelrys

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie naukowe < Accelrys

Użytkownicy korzystający z oprogramowania Accelrys zobowiązani są do wypełnienia poniższej ankiety i wysłania na adres accelrys@icm.edu.pl.


Nazwisko i imię:

Tytuł naukowy:

Adres instytucji macierzystej:

Telefon kontaktowy:

Fax:

Adres poczty elektronicznej:

Kierownik realizowanego projektu:

Telefon do kierownika projektu:

Wszystkie identyfikatory [loginy] na wszystkich maszynach, z których prowadzone są obliczenia:

Wykorzystywane oprogramowanie [wszystkie moduły]:

Przewidywane oprogramowanie/moduły wykorzystywane w przyszłości:

Zapotrzebowanie na warsztaty/szkolenia:

Niniejszym wyrażam zgodę, na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzebnym do administracji systemu, a także potwierdzam prawdziwość podanych informacji.

Data i podpis:


Zobacz też: Jak zostać użytkownikiem KDM