Boost

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

Boost
text
Serwer Wersja
Bem 1.41.0(EPEL Release)
1.59.0
1.62.0
1.68.0(default)
Kontakt
kdm@wcss.pl


Boost - kolekcja bibliotek programistycznych poszerzających możliwości języka C++.


Korzystanie

Boost 1.68.0 jest dostępny w katalogu:

/usr/local/boost/gcc-6.2.0/1.68.0/
|-- include
|  `-- boost-1_68
|    `-- boost
|      |-- accumulators
|      |-- algorithm
|      |-- align
|      |-- archive
|      |-- asio
|      |-- assign
|      |-- ...
|      |-- ...
|      |-- iterator
|      |-- lambda
|      |-- ...
|      |-- ...
|      |-- uuid
|      |-- variant
|      |-- vmd
|      |-- wave
|      |-- winapi
|      |-- xpressive
|      `-- yap
`-- lib

Użycie:

> module avail boost
> module load boost/wybrana_wersja


Przykład dla wersji 1.68.0

Przykładowy program example.cpp:

#include <boost/lambda/lambda.hpp>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <algorithm>

int main()
{
  using namespace boost::lambda;
  typedef std::istream_iterator<int> in;

  std::for_each(
    in(std::cin), in(), std::cout << (_1 * 3) << " " );
  std::cout << "\n";
}

Kompilacja programu example.cpp:

> g++ -I$BOOST_INCLUDE example.cpp -o example

Testowanie wyniku:

 > echo 1 2 3 4 5 | ./example
 3 6 9 12 15


Licencja

Biblioteki są rozpowszechniane na licencji Boost Software License.


Linki zewnętrzne


Zobacz też: Oprogramowanie systemowe i narzędziowe, maszyny obliczeniowe