Clusterix klaster

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Clusterix - klaster zainstalowany w WCSS w ramach projektu Clusterix. Klaster składa się z węzła dostępowego o architekturze IA-32 i 11 dwuprocesorowych węzłów obliczeniowych o architekturze IA-64, spiętych siecią Ethernet 100Mbps.

Zestawienie

klaster :
moc obliczeniowa :
węzły :
procesory :
L3 cache :
pamięć :
dysk /home :
dysk /scratch :
system operacyjny :

clx-accessnode.wcss.wroc.pl
123,2 GFlops
dostępowy
2x Xeon 2.4GHz
512KB
1 GB DDR/266
45 GB
-
Linux Debianobliczeniowe
2x Itanium2 1.4GHz
3MB
4 GB DDR/266
-
140 GB
Linux Debian

Oprogramowanie

Aplikacje

Wyłącznie aplikacje własne użytkowników.

Kompilatory

GNU GCC, Intel

System kolejkowania

OpenPBS

Uwagi

  • Ze względu na inną architekturę węzła dostępowego niż węzłów obliczeniowych, kompilację oprogramowania należy prowadzić na węzłach obliczeniowych, jako zadanie w ramach systemu kolejkowego. Kompilację prosimy prowadzić w katalogach /scratch/ (będzie to trwało znacznie szybciej niż w katalogu /home/ ze względu na NFS).
  • Obliczenia równoległe powinno się prowadzić w obrębie jednego węzła ze względu na ograniczenia sieci klastra. Obliczenia uruchomione pomiędzy węzłami są niewskazane i w niektórych przypadkach mogą być zabijane.
  • Kompilatory Intela: icc, ifort (/usr/local/intel/{cc,fc}/)
  • Biblioteki Intel MKL: /usr/local/intel/mkl/
  • MPI: /usr/local/mpich.icc/, /usr/local/lam-*

Zobacz też