Eclipse

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Eclipse - darmowe zintegrowane środowisko programistyczne. Umożliwia pisanie programów w językach Java, C/C++, C#, PHP i innych, przy wykorzystaniu różnych technologii i języków definicji danych. Mechanizm wtyczek pozwala w łatwy sposób rozszerzać funkcjonalności środowiska i konfigurować go pod konkretne zastosowania.

Komponenty

Aby tworzyć, debugować i testować usługi sieciowe przy użyciu Eclipse'a należy zainstalować następujące komponenty środowiska:

 • Java JRE lub JDK 1.4.2 lub nowsze - Eclipse napisany jest w Javie i JRE jest niezbędne aby go uruchomić
 • serwer aplikacyjny, z którym współpracuje Eclipse, np. Jakarta Tomcat lub Resin
 • Eclipse:
 • Eclipse SDK 3.1 - podstawowe środowisko, zawiera Eclipse Platform, Java development tools (JDT), Plug-in Development Environment (PDE), łącznie ze źródłami i dokumentacją użytkownika i programisty.
JDT (Java Development Tools) - implementacja Java IDE. Dodaje do środowiska Eclipse'a 'projekt Java', 'perspektywę Java' a także szereg widoków, edytorów i narzędzi do obsługi kodu.
PDE (Plug-in Development Environment) - dostarcza szeregu widoków i edytorów ułatwiających pisanie wtyczek (ang. plug-in) do Eclipse'a.
 • EMF - pakiet zawiera EMF, XSD i SDO.
EMF (Eclipse Modeling Framework) - środowisko do modelowania i generowania kodu aplikacji opartych o ustrukturalizowany model danych. Umożliwia generowanie klas Javy dla modelu, definiowanie modelu przy pomocy Javy, dokumentów XML i narzędzi zewnętrznych, takich jak Rational Rose.
XSD (XML Schema Infoset Model) - biblioteka dostarczająca funkcji do operowania komponentami XML Schema zgodna ze specyfikacją W3C XML Schema, jak również API do operowania na dokumentach XML poprzez klasy DOM reprezentujące schemat XML.
SDO (Service Data Objects) - środowisko ułatwiające i unifikujące rozwijanie aplikacji w architekturze SOA (Service oriented Architecture).
 • GEF (Graphical Editing Framework)- Potrzebny do zainstalowania WTP.
 • WTP (Web Tools Project) - Dostarcza zestawu widoków, narzędzi i bibliotek ułatwiających tworzenie, debugowanie, testowanie aplikacji internetowych, w tym opartych o usługi sieciowe.
 • WST (Web Standards Tools)- wsparcie standardów internetowych obejmuje języki i specyfikacje ogłoszone przez np. W3C, IETF, ECMA, OASIS, WS-I, ANSI, używane przez aplikacje internetowe oparte o usługi sieciowe (np. HTML, CSS, JavaScript, XML, XSD, XSLT, SVG, SOAP, WSDL, UDDI, SQL, XQuery). Narzędzia mają umożliwić obsługę aplikacji internetowej w całym cyklu jej życia.
 • JST (J2EE Standard Tools) - zapewnia wsparcie dla tworzenia wielowarstwowych aplikacji J2EE, wspiera zatem API zawarte w specyfikacji J2EE (np. JSP, Servlets, EJB, JCA, JMS, JNDI, JDBC, Java Web Services, JAX* i związane JSR).

Instalacja

W systemie zainstalować
 • Java JRE/JDK 1.5 (np. /usr/java/jdk1.5.0_04)
 • Jakarta Apache Tomcat 5.5 (np. /usr/java/jakarta_tomcat-5.5)

Przykładowa instalacja drzewa javy: javaenv.sh.

Instalacja Eclipse'a

Aktualne wersje komponentów Eclipse'a można pobrać ze strony http://www.eclipse.org/downloads/ . Poniższe wersje pakietów są najnowsze na 04.08.2005.

 • Eclipse SDK 3.1 - należy wybrać wersję na dany system operacyjny, instalacja polega na rozpakowaniu archiwum w docelowym katalogu (np. /usr/java/eclipse lub C:\eclipse).


Wtyczki można pobrać z podanych poniżej lokalizacji i rozpakować do tymczasowego katalogu, a następnie przekopiować zawartość katalogów features/ i plugins/ do analogicznych w katalogu instalacji Eclipse'a (np. /usr/java/eclipse/features i /usr/java/eclipse/plugins).

Lista wtyczek:

 • EMF-XSD-SDO SDK na wszystkie platformy, SDK zawiera runtime i źródła oraz dokumentację dla programisty.
Zamiast całego SDK można pobrać minimalne środowisko runtime:

Przykładowe drzewo instalacji

/usr/
 java/
  jakarta_tomcat-5.5/ 
  eclipse/
   3.1/
    eclipse.exe
    features/
    plugins/
   workspaces/
    3.1/
     .metadata  
     Projekt1/
      <pliki projektu>
     Projekt2/ 
      <pliki projektu>

Zwykle zainstalowana jest tylko jedna wersja środowiska i wielu użytkowników współdzieli instalację lub użytkownik nie ma praw zapisu do katalogu instalacji, przestrzeń roboczą zakłada się wtedy w katalogu domowym:

/usr/
 java/
  jakarta_tomcat-5.5/ 
  eclipse/
   eclipse.exe
   features/
   plugins/
/home/
 user/
  workspace/
   Projekt1/
    <pliki projeku>
   Projekt2/
    <pliki projektu>

Uruchamienie

Po rozpakowaniu elipse'a i dodaniu wtyczek można uruchomić środowisko:

Linux

bezpośrednio z katalogu instalacji:

> /usr/eclipse/eclipse -clean &

Wygodniej jest utworzyć link w katalogu będącym na ścieżce przeszukiwań i stamtąd uruchomić program, np.:

> cd /usr/bin
> ln -s /usr/eclipse/eclipse eclipse 
> eclipse -clean &

Opcja -clean wymusza ponowne utworzenie pliku konfiguracji środowiska, w którym zawarta jest informacja o zainstalowanych komponentach. Powinno się ją stosować każdorazowo po instalacji wtyczek metodą kopiowania zawartości katalogów /features i /plugins. Po instalacji wtyczki przez Upload Manager konfiguracja uaktualniana jest automatycznie.

Windows

Wystarczy uruchomić program z katalogu instalacji.

Linki zewnętrzne