FreeFEM

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe < FreeFEM

freeFEM++ - implementacja języka dedykowanego do obliczeń metodą elementów skończonych (ang. FEM, finite-element method). Pozwala na proste rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych (ang. PDE, Partial Differential Equations).

Zobacz też