Konfiguracja kolejek LSF

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < System kolejkowy < LSF < Konfiguracja kolejek LSF

Konfiguracja kolejek LSF - część serwerów obliczeniowych WCSS połączona była w klaster za pomocą systemu kolejkowego LSF. Na żadnej maszynie nie jest już ten system wykorzystywany. Informacje zawarte w tym artykule odnoszą się do stanu konfiguracji sprzed wycofania LSF.Do klastra LSF należały trzy maszyny: Grom, Tezro i Alpha. Kolejki skonfigurowane były wspólnie dla całego klastra, a prawo do korzystania z konkretnej maszyny ustalane było dla każdej z nich osobno.

Konfigurację kolejek można przeglądać za pomocą komendy:

> bqueues

Dokładniejsze informacje na temat kolejki wyświetla komenda:

> bqueues -l nazwa_kolejki

Poniższa tabela zawiera zestawienie parametrów kolejek LSF, jednak ze względu na częste zmiany w środowisku sprzętowym, systemowym lub programowym serwerów oraz zmieniające się wymagania użytkowników, parametry te mogą ulec zmianie. Bardziej aktualne dane można uzyskać wywołując komendę bqueues na jednym z serwerów klastra LSF.

W tabeli zestawiono ograniczenia jakim podlegają uruchamiane zadania. Slot jest pojęciem systemu LSF, które jest równoznaczne z liczbą procesorów jaką zadanie będzie wykorzystywać (opcja -n komendy bsub). Domyślnie wartość parametru n jest ustawiana na 1 i zadanie wykorzysta tylko jeden slot (musi przy tym również korzystać tylko z pojedynczego procesu liczącego - w innym przypadku zadanie może zostać zakończone bez ostrzeżenia).

W kolejkach MSI, shortMSI i parallel obowiązuje dodatkowe ograniczenie - użytkownicy, którzy chcą prowadzić w nich obliczenia, muszą zostać wcześniej dopisani przez administratora do grupy uprawnionych użytkowników.

Tabela. Zestawienie ograniczeń kolejek LSF
kolejka grom tezro alpha użytkownik zadanie opis kolejki
stud 2 sloty 2 sloty 2 sloty 1 slot 15 min Kolejka dla studentów do krótkich zadań uruchamianych w trakcie zajęć
short 5 - - 1 30 min Krótka kolejka do różnych zadań
shortMSI - 4 sloty - 3 sloty 2 doby Krótka kolejka dla zadań MSI (Accelrys)
shortMOLPRO - - 4 sloty 3 sloty 2 doby Krótka kolejka dla zadań (Molpro)
medium 6 slotów 4 sloty 6 slotów 2 sloty 2 doby Kolejka do obliczeń wymagających maksymalnie 48H CPU
MSI - 4 sloty - 2 sloty 2 sloty Kolejka dla zadań MSI (Accelrys)
ABAQUS 4 sloty 4 sloty - 2 sloty 2 sloty Kolejka dla zadań Abaqusa
MOLPRO - - 3 sloty 2 sloty 2 sloty Kolejka dla zadań Molpro
gamess 32 sloty 4 sloty 4 sloty 4 sloty 4 sloty Kolejka dla zadań GAMESSa
normal 32 sloty 4 sloty 4 sloty 10 slotów - Kolejka dla długich zadań
gaussian 32 sloty 4 sloty 4 sloty 3 slotów 1 slot Kolejka dla długich zadań Gaussiana
parallel 32 sloty - - 12 slotów 12 slotów Kolejka dla różnych zadań równoległych
LSF w sieci


Zobacz też: LSF, OpenPBS, Grom, Tezro, Alpha