MKL

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

Intel® Math Kernel Library (MKL) - zestaw bibliotek matematycznych, zoptymalizowanych dla procesorów Intela. Biblioteki oferują pocedury BLAS 1, 2 i 3, Fast Fourier, LAPACK, ScaLAPACK, wsparcie dla procesorów wielordzeniowych, thread-safe, OpenMP, operacji wektorowych, ... Biblioteki zainstalowane są w katalogach /usr/local/intel/wersja/mkl/ lub /opt/intel/wersja/mkl/.


Użycie
 • dokumentacja w podkatalogu doc/,
 • biblioteki należy linkować w wersji odpowiedniej do procesora na jakim uruchamiane będą obliczenia:
  • procesory Intel64 (Bem) - podkatalog lib/intel64/.
 • zalecane jest linkowanie statyczne, przykłady:
  • MKL 15.0:
icc -o program.x \
 /opt/intel/15.0.1.133/mkl/lib/intel64/libmkl_lapack95_lp64.a \
 /opt/intel/15.0.1.133/mkl/lib/intel64/libmkl_intel_ilp64.a \
  -Vaxlib -lpthread
 • MKL 13.1:
export MKLPATH=/usr/local/intel/13.1/composer_xe_2013.5.192/mkl/lib/intel64/
ifort -o program.x \
 -L$MKLPATH \
 -Wl,--start-group \
 $MKLPATH/libmkl_intel_lp64.a \
 $MKLPATH/libmkl_intel_thread.a \
 $MKLPATH/libmkl_core.a \
 -Wl,--end-group -lguide -lpthread
 • biblioteki są zrównoleglone w trybie "shared memory" w oparciu o wątki. W ten sposób program, który nie jest zrównoleglony, a jest zlinkowany z MKL, może skorzystać z więcej niż jednego procesora. Skalowalność zależy od czasu jaki program spędza w procedurach pochodzących z MKL. Wywołanie kodu równoległego sterowane jest zmienną OMP_NUM_THREADS:
export OMP_NUM_THREADS=wymagana_liczba_procesorów

Jeśli program jest zrównoleglony sam w sobie, to nie wolno używać MKL w trybie równoległym - spowoduje to konkurowanie wątków MKL z programem właściwym! Wymuszenie trybu nierównoległego:

export MKL_SERIAL=yes


Linki zewnętrzne


Zobacz też: Oprogramowanie systemowe i narzędziowe, maszyny obliczeniowe