MSC.Marc Mentat

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Programy użytkowników < MSC < MSC.Marc Mentat

MSC.Marc Mentat - pakiet firmy MSC.Software udostępniany przez WCSS na klastrze Gromada. Mentat stanowi pre- i postprocesor metody elementów skończonych dla modułów Marc i Nastran.

Dokumentacja

Mentat w sieci


Zobacz też: MSC.Marc, MSC, Oprogramowanie KDM