PGI Server

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie systemowe i narzędziowe

Portland Server - zestaw kompilatorów niezależnego producenta Portland Group. Dostępne na klastrze Bem w katalogach /usr/local/pgi/. WCSS posiada licencję na kompilatory PGI Fortran/C/C++ Server for Linux.

Użycie

Kompilacje należy prowadzić podczas zadania interaktywnego (nie na węźle dostępowym). Po uruchomieniu zadania należy załadować odpowiedni moduł:

module avail pgi
module load pgi/<wybrana_wersja>
Wywołanie
  • pgf77, pgf90 - języki Fortran 77, 2003 i HPF
  • pgcc, pgCC - języki C i C++
  • pgdbg - debugger.

Sprawdzenie wersji:

pgf77 -V

Szybki system pomocy:

pgf77 -help
Zalecenia ogólne
  • dostosowanie do konkretnego procesora: -tp=XXX
  • optymalizacja: -fast, -fastsse, -OX, -MX
  • sterowanie precyzją: -pc=XX -MX
  • wsparcie dla OpenMP: -mp
  • automatyczne zrównoleglanie kodu: -MX
Linki zewnętrzne

Zobacz też: Oprogramowanie systemowe i narzędziowe, maszyny obliczeniowe