Przekierowanie portów

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Dostęp do KDM < Przekierownie portów

Przekierowanie portu jest potrzebne kiedy użytkownik chce skorzystać z usługi niewidocznej dla jego adresu IP. Przykład:

Na komputerze Serwer licencji na porcie P znajduje się serwer licencji oprogramowania. Dostęp do licencji przyznany jest tylko komputerowi Tezro. Użytkownik tego komputera, chce korzystać z licencji na swoim komputerze domowym. W tym celu powinien utworzyć tunel między komputerem domowym a serwerem licencji za pośrednictwem komputera Tezro. Tunel sprawi, że dostęp z domowej maszyny będzie widziany na serwerze licencji jako dostęp z uprawnionej maszyny Tezro.

Utworzenie tunelu spowoduje otwarcie portu Q (o numerze wybranym przez użytkownika) na komputerze domowym. Użytkownik podaje wówczas adres lokalny swojego komputera domowego i otworzony port jako adres serwera licencji - 127.0.0.1:Q - dostęp do niego będzie widziany przez serwer licencji jako dostęp do portu P z maszyny Tezro.

Sposób przekierowania pod Windows

Aby przekierować port (lub porty) pod Windows potrzebny będzie program PuTTY. Po uruchomieniu programu, w oknie głównym należy podać adres serwera, przez który będzie wykonany tunel (komputer Tezro z przykładu), w polu Host Name (or IP address).

Okno konfiguracji połączenia w Putty

Następnie należy wybrać z lewego menu pozycje: Connection, SSH i rozwinąć tę ostatnią klikając znak +.

Opcje SSH w Putty

W pozycji Tunnels, w polu Source port należy wpisać numer portu lokalnego (port Q z przykładu) a w polu Destination adres serwera docelowego z numerem portu po dwukropku do którego ma sięgać tunel (Serwer licencji oraz port P z przykładu).

Opcje tunelowania w Putty

Po klinięciu na przycisk Open i zalogowaniu do systemu (komputer Tezro z przykładu) tunel będzie utworzony. Aplikacji jako adres serwera licencji należy podać 127.0.0.1:1705. Należy pozostać zalogowanym (na Tezro) przez cały czas pracy z aplikacją korzystającą z serwera licencji poprzez tunel.

Sposób przekierowania pod Linuksem

Aby przekierować port pod Linuksem należy użyć programu ssh, z opcją -L. Opcja ta przyjmuje jako parametr ciąg znaków w formie lokalny_port:zdalny_adres:zdalny_port np.

ssh -L 1705:krankenschwester.icm.edu.pl:1705 tezro.wcss.wroc.pl

Takie polecenie spowoduje połączenie z komputerem tezro.wcss.wroc.pl, otwierając na lokalnej maszynie port 1705 do którego dostęp spowoduje połączenie z serwerem krankenschwester.icm.edu.pl na port 1750 z adresem źródłowym tezro.wcss.wroc.pl.