Spotkanie rozliczeniowe użytkowników KDM 2014

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania rozliczeniowego za przybycie i interesujące prezentacje.

Spotkanie odbyło się we wtorek, 11 lutego 2014, o godz. 9:30 w bud. D-21 Politechniki Wrocławskiej, w sali 201.

Agenda spotkania

Wtorek, 11 lutego 2014
od 09:30 Rozpoczęcie
09:30 – 09:40
dr inż. Józef Janyszek: Powitanie
wideo
09:40 – 09:55
dr inż. Paweł Dziekoński: Informacja o WCSS
prezentacja wideo
09:55 – 10:10
prof. dr hab. Zdzisław Latajka
"Teoretyczne badania oddziaływań międzycząsteczkowych"
prezentacja wideo
10:10 – 10:25
prof. dr hab. inż. Szczepan Roszak i prof. dr hab. inż. Andrzej Sokalski
"Modelowanie własności molekularnych materii"
prezentacja wideo
10:25 – 10:40
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
"Topologiczne ciecze kwantowe"
prezentacja wideo
10:40 – 10:55
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska
"Modelowanie białek amyloidowych"
prezentacja wideo
10:55 – 11:10
dr hab. Teobald Kupka
"Małe, średnie i ... nano. Modelowanie molekularne w Opolu i nie tylko"
prezentacja wideo
11:10 – 11:25
mgr inż. Justyna Kozłowska
"Molekuły i kompleksy molekularne w warunkach ograniczenia przestrzennego - właściwości strukturalne, energetyczne i elektryczne"

prezentacja

wideo
11:25 – 11:40 Zwiedzanie serwerowni
11:40 – 11:55 Przerwa na kawę
11:55 – 12:05
dr inż. Tomasz Misiaszek z zespołu prof. dra hab. inż. Wojciecha Bartkowiaka
"Wibracyjny efekt solwatochromowy na przykładzie ketonu Michlera. Badania teoretyczne i eksperymentalne"
12:05 – 12:20
dr inż. Paweł Potasz z zespołu prof. dra hab. inż. Pawła Machnikowskiego
"Badanie własności magnetycznych nanostruktur grafenowych"
prezentacja wideo
12:20 – 12:35
dr inż. Maciej Winiarski
"Wpływ naprężeń i domieszkowania na strukturę elektronową FeSe"
prezentacja wideo
12:35 – 12:50
mgr Andrzej Miszczuk z zespołu prof. dra hab. Marka Nowickiego
"Właściwości ultracienkich warstw Cu na podłożu Pt(111) badane metodami AES, LEED oraz DEPES"
prezentacja
12:50 – 13:05
mgr Wojciech Szewczuk
"Asterosejsmologia gwiazd masywnych"

prezentacja

wideo
13:05 – 13:20
mgr Jakub Guzikowski z zespołu dra hab. Macieja Kryzy
"Czy modelując procesy atmosferyczne jesteśmy skazani na porażkę?"
prezentacja wideo
13:20 – 13:35
dr Bartosz Brzostowski z grantu prof. nadzw. dra hab. Przemysława Derenia
"Wpływ wakansów Ca na własności spektroskopowe KCa(PO3)3 domieszkowanego jonami Eu"
oraz w imieniu zespołu prof. dra hab. Andrzeja Drzewińskiego
"Badania własności buforowania pH przez nanocząstki magnetyczne w roztworach wodnych" (M. Dudek i in.)
"Krytyczna siła Casimira" (M. Zubaszewska i in.)

prezentacja-1 prezentacja-2

13:35 Zakończenie spotkania