Tesla

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < System kolejkowy < Jak korzystać z kolejek PBS < Tesla

Zadania z kolejki bigmem oraz takie, które wykorzystują karty graficzne (GPU) uruchamiane są na węzłach tesla (klastra Supernova). Dostępne są 3 takie maszyny i w każdej z nich można użyć nie więcej niż:

  • 60 rdzeni i ok. 242 053 MB RAM - w kolejce bigmem,
  • 4 rdzenie i 16 384 MB RAM oraz 2 karty graficzne.

Powyższe komputery działają pod kontrolą systemu operacyjnego Linux - dystrybucja Scientific Linux 6.2. Jest to nowsza wersja niż na pozostałych węzłach, co pociąga za sobą konieczność rekompilacji programów, dlatego przygotowany jest osobny katalog /usr/local. Dostępność oprogramowania należy zatem sprawdzć w zadaniach interaktywnych (poleceniem module avail). Korzystanie z własnych aplikacji również wymaga ich przebudowania.

Przykład wstawienia zadania potrzebującego karty GPU:

#!/bin/bash
#PBS -q normal
#PBS -l select=1:ngpus=1
#PBS -l software=test_gpu
#PBS -m be

# wejscie do katalogu, z ktorego zostalo wstawione zadania
cd $PBS_O_WORKDIR

# uruchom program
./test_gpu