CRYSCOR

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe < CRYSCOR

CRYSCOR - program umożliwiający obliczenie struktury elektronowej jedno-, dwu- i trójwymiarowych nieprzewodzących układów periodycznych z uwzględnieniem korelacji elektronowej (obecnie z wykorzystaniem LMP2).

Uruchamianie na klastrze Supernova

 sub-CRYSCOR09 plik_danych pamiec_w_MB [kolejka] [plik_wf] [plikf80]

Gdzie:

  • plik_danych - prosimy podawać plik danych bez rozszerzenia;
  • pamiec_w_MB - ilość pamięci na rdzeń (w MB)
  • kolejka - jedna z kolejek systemu kolejkowego PBS
  • plik_wf - opcjonalny plik fort.9 pochodzący z wcześniejszego przebiegu programu Crystal
  • plikf80 - opcjonalny plik z funkcjami Wanniera zapisany przez wcześniejszy przebieg Cryscora

Informacje o wykorzystaniu

Wszelkie publikacje, (w tym prace doktorskie i dyplomowe) wykorzystujące wyniki obliczeń wykonanych na komputerach WCSS, powinny zawierać podziękowania postaci (odpowiednio do języka publikacji):

"Obliczenia wykonano na komputerach Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (http://www.wcss.pl), grant obliczeniowy Nr ... "

"Calculations have been carried out in Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (http://www.wcss.pl), grant No. ..."

Zobacz też