MPB

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe MPB

MPB - program MIT Photonic Bands (MPB) bazujący na algorytmie rozwinięcia fali płaskiej PWE (ang. Plane Wave Expansion), który należy do grupy metod spektralnych z bazową falą płaską. Pakiet MPB jest zestawem programów służących do obliczeń struktury pasmowej i stanu polaryzacji fal elektromagnetycznych w periodycznych strukturach dielektrycznych. W ogólności metoda ta jest przeznaczona do symulacji struktur o periodycznej dystrybucji współczynnika załamania. W przypadku symulacji struktur nie okresowych, algorytm PWE wprowadza do obliczeń sztuczną okresowość.

Program MPB charakteryzuje się następującymi cechami:

  • wyznacza z równań Maxwella zdefiniowane częstotliwościowe stany własne dla dowolnych wektorów falowych w dielektrycznej strukturze periodycznej,
  • wykorzystuje w pełni wektorowe, trójwymiarowe obliczenia,
  • wykorzystuje iteracyjne metody analizy zagadnień własnych,
  • nie wprowadza uproszczeń do równań rządzących propagacją,
  • opiera się na języku skryptowym Scheme,
  • wynikiem obliczeń jest struktura pasmowa badanego kryształu i stany polaryzacji fali EM,
  • jest kompatybilny z większością systemów Unixowych,
  • wspiera pracę wielowątkową na superkomputerach przy użyciu interfejsu MPI.

Licencja

Pakiet jest darmowy, rozpowszechniany na licencji GNU GPL.

MPB w WCSS

Praca z pakietem w trybie interaktywnym jest możliwa po uruchomieniu zadania interaktywnego w jednej z kolejek PBS, np:

> qsub -I -q short6h

Środowisko programu inicjalizowane jest w powłoce przez polecenie:

> module load mpb/1.4.2 (dla wersji domyślnej - najnowszej)

Po ustawieniu środowiska dla danej wersji można korzystać z polecenia do uruchamiania programu głównego (oraz szeregu narzędzi), np.:

> mpb <plik wejściowy>

MPB w sieci