Python

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Python - język programowania wysokiego poziomu o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością.

Licencja

Python rozwijany jest jako projekt Open Source zarządzany przez Python Software Foundation

Uruchamianie Python

Z języka programowania Python można korzystać po uruchomieniu zadania interaktywnego i załadowaniu pożądanej wersji modułu:

  • Wersja 2.7.x
> qsub -I -l walltime=3:00:00 -l software=python
> module load python/2.7.13-gcc6.2.0
> python
  • Wersja 3.x
> qsub -I -l walltime=3:00:00 -l software=python
> module load Python/3.8.6-GCCcore-10.2.0
> python3

Komendę ładującą moduł można umieścić również w skrypcie uruchamiającym zadanie obliczeniowe wsadowo.

Środowisko wirtualne virtualenv

Virtualenv jest narzędziem umożliwiającym tworzenie i zarządzanie środowiskami Pythona. Można je stosować do instalacji pakietów Pythona we własnym katalogu domowym.

Python w sieci

Zobacz też: Oprogramowanie KDM Virtualenv